Přeskočit na obsah

Město Chotěboř — Dotační program v oblastech tělovýchovy a sportu, sociálních služeb a zdravotnictví, kultury, ostatní zájmové činnosti, památkové péče a požární ochrany

Dotace poskytované  městem Chotěboř v oblastech tělovýchovy a sportu, sociálních služeb a zdravotnictví, kultury, ostatní zájmové činnosti, památkové péče a požární ochrany.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 27. 10. 2023 do 1. 12. 2023 ve 12:00 hodin. 

Příjemci podpory:

 • Neziskové organizace, zejména občanská sdružení nebo organizační jednotky občanských sdružení, pokud jednají svým jménem, se sídlem v Chotěboři.
 • Sportovní kluby mající sídlo nebo provozují své aktivity ve městě Chotěboř.
 • Fyzická osoba s trvalým pobytem v Chotěboři.
 • Podprogram 8A — poskytování dotací subjektům působícím v oblasti požární ochrany k zajištění jejich akceschopnosti.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podprogramy č. 3 pro oblast tělovýchovy a sportu včetně sportu požárního.
 • Podprogramy č. 4 pro oblast sociálních služeb a zdravotnictví.
 • Podprogramy č. 5 pro oblast kultury.
 • Podprogramy č. 6 pro oblast ostatní zájmové činnosti.
 • Podprogram č. 7 pro oblast památková péče.
 • Podprogram č. 8 pro oblast požární ochrany.

Forma a výše podpory:

 • Pro rok 2024 je předpokládaný celkový objem peněžních prostředků do PROGRAMU dle jednotlivých podprogramů uvedených v článcích 3 až 8 ve výši: 
  • Podprogramy č. 3 pro oblast tělovýchovy a sportu včetně sportu požárního 500  tis. Kč.
  • Podprogramy č. 4 pro oblast sociálních služeb a zdravotnictví 150  tis. Kč
  • Podprogramy č. 5 pro oblast kultury 300  tis. Kč.
  • Podprogramy č. 6 pro oblast ostatní zájmové činnosti 300  tis. Kč.
  • Podprogram č. 7 pro oblast památková péče 225 tis. Kč.
  • Podprogram č. 8 pro oblast požární ochrany 60 tis. Kč.
 • V PODPROGRAMECH 3A až 6D může být poskytnuto maximálně 80 % celkových uznatelných nákladů na akci nebo činnost nejvíce však 50 000 Kč.
 • V PODPROGRAMU 7A  může být poskytnuta dotace na jeden objekt ve výši 
  • a) do 20 % ceny prací včetně DPH, maximálně do výše 75 000 Kč,
  • b) 30 % ceny materiálu při provádění prací svépomocí, maximálně do výše 75 000 Kč.
 • Pokud je žadatel plátcem DPH nemůže být tato zahrnuta do nákladů na obnovu.
 • V PODPROGRAMU 8A může být poskytnuta dotace maximálně do výše 20 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může žádat na základě jedné podané žádosti o dotaci v jednom kalendářním roce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru