Přeskočit na obsah

Město Chrudim — Dotace na podporu sociální oblasti — pobytové služby

Dotace na podporu společensky a sociálně prospěšných aktivit z rozpočtu města Chrudim.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena:
 • 1. kolo  od 1. do 31. 3. 2024.
 • 2. kolo od 1.do 31. 8. 2024.

Příjemci podpory:

 • Žadateli mohou být fyzické nebo právnické osoby — poskytovatelé sociálních služeb, registrované dle zákona č. 108/2006, o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které předmětnou Činnost v sociální oblasti řádně vykonávají na území města Chrudim minimálně 12 měsíců po sobě jdoucích před podáním žádosti.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem přímé dotace je zejména:
  • poskytováni registrovaných ambulantních nebo terénních sociálních služeb působících v Chrudimi,
  • podpora sociálně ohrožených rodin s dětmi, mládeže, oběti domácího násilí,
  • podpora osob se zdravotním postižením a chronickým onemocněním, podpora seniorů,
  • podpora sociálních a preventivních aktivit národnostních menšin a etnických skupin (např. terénní programy, poradenství atd.).

Forma a výše podpory:

 • Konečnou výši dotace stanovuje Zastupitelstvo města Chrudim v rámci schváleni rozpočtu města na příští kalendářní rok.

Specifika a omezení:

 • V rámci vyúčtování dotace budou uznávány účetní doklady s datem plnění od 01. 01. příslušného roku, na nějž se dotace poskytuje, do 28. 02. roku následujícího, a to pouze v případě, že prokazují úhradu nákladů vzniklých příjemci dotace v příslušném roce dle účelu uvedeného ve smlouvě.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru