Přeskočit na obsah

Město Chrudim — Dotace na podporu sociální oblasti — pobytové služby

Dotace na podporu společensky a sociálně prospěšných aktivit z rozpočtu města Chrudim.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od l. března 2023 do 31. března 2023.
  • Termín podání žádostí o dotaci pro druhé kolo je od 1. srpna 2023 do 31. srpna 2023.

Příjemci podpory:

  • Poskytovatelé sociálních služeb — pobytová zařízení — registrovaní dle z. č. 108/2006, o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tj. zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb, kteří nemají dluh po splatnosti vůči městu Chrudim.
  • Podmínkou poskytnutí dotace je sídlo žadatele na území České republiky a realizace jím poskytovaných služeb na území České republiky.

Typy podporovaných aktivit:

  • Účelem programu je jasný a transparentní postup při podpoře společensky a sociálně prospěšných aktivit z rozpočtu města Chrudim.

Forma a výše podpory:

  • O výši podpory rozhoduje Rada města Chrudim, popř. Zastupitelstvo města Chrudim (při Částce nad 50 000 KČ) na návrh výběrové komise.

Specifika a omezení:

  • Poskytování sociální pobytové služby v minimální délce 3 měsíců, a to klientovi hlášenému k trvalému pobytu na území města Chrudim minimálně 12 měsíce před podáním žádosti o poskytnutí dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru