Přeskočit na obsah

Město Chrudim — Dotace pro vrcholový sport

Dotace na podporu sportovních subjektů a sportovních potřeb občanů města Chrudim, zajištění adekvátní přípravy pro sportovce s ambicemi získat nejvyšší umístění v daném sportu na národní a mezinárodní úrovni, a tím i propagace města Chrudim cestou sportu.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 04. do 30. 04. 2024.

Příjemci podpory:

  • Právnické osoby se sídlem ve městě Chrudim, které mají ve svých stanovách, popř. zakladatelských listinách zakotvenou sportovní činnost.

Typy podporovaných aktivit:

  • Hlavním smyslem a účelem poskytování dotací dle Pravidel pro přidělování dotací pro vrcholový sport ve městě Chrudimi je podpora sportovních subjektů a sportovních potřeb občanů města Chrudim, zajištění adekvátní přípravy pro sportovce s ambicemi získat nejvyšší umístění v daném sportu na národní a mezinárodní úrovni, a tím i propagace města Chrudim cestou sportu.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace není stanovena.
  • Vyhodnocené žádosti s navrženou výší dotace předá prostřednictvím OŠK ke schválení Radě města Chrudim, popř. Zastupitelstvu města Chrudim (nad 50 000 Kč).

Specifika a omezení:

  • Lhůta pro rozhodnutí o žádosti je nejpozději do 30. 06. příslušného kalendářní roku.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru