Přeskočit na obsah

Město Chrudim — Podpora zachování a obnovy nemovitostí, které nejsou kulturními památkami v Městské památkové zóně Chrudim a podpora reklamního označení provozoven na území Městské památkové zóny Chrudim

Dotace na podporu zachování a obnovy nemovitostí, které nejsou kulturními památkami v Městské památkové zóně Chrudim a podpora reklamního označení provozoven na území Městské památkové zóny Chrudim.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádosti pro druhé kolo je od 1. 5. do 20. 5. 2024.

Příjemci podpory:

 • 1. Oprávněnými žadateli v případě Podpory zachování a obnovy nemovitostí jsou fyzické a právnické osoby, které vlastní nemovitost, která není kulturní památkou na území MPZ Chrudim a zároveň splňují kritéria k poskytnutí dotace.
 • 2. Oprávněnými žadateli v případě Podpory reklamního označení provozoven jsou fyzické a právnické osoby, které vlastní nemovitost na území MPZ Chrudim a nájemci provozoven se souhlasem vlastníka nemovitosti, v níž je provozovna umístěna.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1. Podpora zachování a obnovy nemovitostí:
  • náklady na opravu nebo výměnu střešní krytiny, včetně klempířských prvků a prvků nadstřešních částí komínových těles,
  •  náklady na obnovu nebo údržbu omítek uličních a pohledově exponovaných fasád, včetně obnovy jejich zdobných architektonických prvků (sochy, výdusky, balustrády, balkony apod.),
  •  náklady na barevné nátěry uličních a pohledově exponovaných fasád,
  • náklady na obnovu dřevěných oken a výtvarně pojatých vrat a vchodových dveří na uličních fasádách domů.
 • 2. Podpora reklamního označení provozoven:
  • náklady spojené s architektonickým návrhem reklamního označení provozoven, umísťováním reklamních, informačních a propagačních zařízení a dalšího mobiliáře reklamního označení provozovny na nemovitosti, která se nachází na území MPZ Chrudim,
  • náklady spojené se zhotovením vlastního reklamního prvku.

Forma a výše podpory:

 • 1. Město Chrudim jako poskytovatel se bude finančně podílet na úhradě celkových uznatelných nákladů ve výši max. 50 % z uznatelných nákladů na jednotlivou akci bez možnosti etapizace.
 • 2. Město Chrudim jako poskytovatel se bude finančně podílet na úhradě celkových uznatelných nákladů ve výši max. 80 % z uznatelných nákladů, které budou zahrnovat návrh i realizaci, nejvýše však 80 000 na jednotlivou akci.

Specifika a omezení:

 • Žadatel je oprávněn předložit maximálně 1 žádost v rámci tohoto dotačního programu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru