Přeskočit na obsah

Město Chrudim – Program pro poskytování dotací — Dotace ostatní

Účelem programu je jasný a transparentní postup při podpoře společensky prospěšných aktivit z rozpočtu města Chrudim.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena: 
    • Pro I. kolo —  od 1. ledna do 15. ledna 2024.
    • Pro II. kolo - od 10. srpna do 31. srpna 2024.

Příjemci podpory:

  • Nestátní neziskové organizace (zejména spolky, pobočné spolky a obecně prospěšné společnosti) se sídlem nebo místem působnosti ve městě Chrudim.

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotace na činnost — k žádosti je nutno doložit: — přehled uskutečněných akcí v minulém kalendářním roce — plán akcí v roce plnění.
  • Dotace na projekt — k žádosti je nutno doložit: — popis projektu a jeho celkový položkový rozpočet.

Forma a výše podpory:

  • Podpora je závislá na finančních možnostech města, o její výši rozhoduje Rada města Chrudim, popř. Zastupitelstvo města Chrudim (při částce nad 50 000 Kč) na návrh komise Zdravého města a MA 21.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může podat více žádostí na projekt. Každý projekt musí mít samostatnou žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru