Přeskočit na obsah

Město Chrudim — Program pro poskytování dotací vlastníkům nemovitostí na realizaci technických opatření provedených za účelem zachycování či zasakování dešťové vody na pozemku

Dotace je poskytována na realizaci technických opatření spojených se zasakováním či zachycováním a dalším využitím dešťové vody na vlastním pozemku.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 10. 2022 do 31. 3. 2023.

Příjemci podpory:

  • Vlastníci nemovitostí nacházejících se v místní části Medlešice, v ulici, kde dojde ke zrušení jednotné kanalizace.

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotace je poskytována na realizaci technických opatření spojených se zasakováním či zachycováním a dalším využitím dešťové vody na vlastním pozemku. Dotace je poskytována určenému okruhu žadatelů, jejichž nemovitosti se nacházejí v lokalitě, kde město Chrudim jako investor výstavby splaškové kanalizace v Medlešicích muselo přistoupit ke zrušení stávající jednotné kanalizace, do které byly odváděny dešťové vody z nemovitostí a z komunikace. Stávající jednotná kanalizace bude nahrazena novou kanalizací splaškovou.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 10 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Dotace bude poskytnuta na základě podepsané Smlouvy o poskytnutí účelové dotace, která bude předložena ke schválení Radě města Chrudim.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru