Přeskočit na obsah

Město Chrudim – Program pro poskytování grantů v rámci projektu Zdravé město a Místní agenda 21

Účelem programu je jasný a transparentní postup při podpoře společensky prospěšných aktivit z rozpočtu města Chrudim.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena: 
  • Pro I. kolo —  od 1. ledna do 15. ledna 2024.
  • Pro II. kolo - od 10. srpna do 31. srpna 2024.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby, které mají trvalý pobyt nebo působí na území města Chrudim, právnické osoby, které nebyly zřízeny za účelem podnikání a roli zakladatele neplní obec, kraj či stát, a které mají sídlo nebo působí na území města Chrudim, nestátní neziskové organizace, které mají sídlo nebo působí na území města Chrudim, školy a školská zařízeni se sídlem na území města Chrudim, v případě vyhlášení dotačních témat směřovaných na školy a školská zařízení.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem grantového systému je podpora města Chrudim následujícím aktivitám: 
  • Aktivity reagující na potřeby a problémy identifikované komunitním Plánem zdraví a kvality Života Zdravého města Chrudim.
  • Aktivity reagující na problémy vzešlé z veřejného diskuzního fóra — „Desatero problémů města Chrudim”.
  • Aktivity reagující na problémy vzešlé z mladého fóra — Desatero problémů města Chrudim očima mladé generace.
  • Aktivity související s dalšími odbornými koncepcemi — např. Zdravotní plán, Bezpečná komunita apod.
 • 1 Lidé a společnost.
 • 2 Zdraví — prevence a podpora zdravého životního stylu.
 • 3 Adaptace na změnu klimatu.

Forma a výše podpory:

 • Podpora je závislá na finančních možnostech města, o její výši rozhoduje Rada města Chrudim, popř. Zastupitelstvo města Chrudim (při částce nad 50 000 Kč) na návrh komise Zdravého města a MA 21.
 • Na financování projektu se žadatel musí podílet z jiných zdrojů než z městských, a to ve výši minimálně 30 % celkových nákladů.

Specifika a omezení:

 • Na jednu akci lze žádat pouze z jednoho dotačního titulu města!!

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru