Přeskočit na obsah

Město Chrudim – Program pro poskytování kulturních dotací

Účelem programu je jasný a transparentní postup při podpoře společensky prospěšných aktivit z rozpočtu města Chrudim.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena: 
  • Pro první kolo — od 1. ledna do 15. ledna 2024.
  • Pro druhé kolo — od 10. srpna do 31. srpna 2024.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby (pouze v případě, že budou žádat dotaci na jednorázovou akci či cyklus akcí).
 • Právnické osoby, které nebyly založeny za účelem podnikání a mají sídlo v Chrudimi nebo svoji aktivitu budou vyvíjet na území města Chrudim.
 • Nestátní neziskové organizace (zejména spolky, pobočné spolky a obecně prospěšné společnosti) se sídlem v Chrudimi nebo místem působnosti v Chrudimi.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora na kulturní činnost na území města Chrudim nebo na kulturní činnost významně reprezentující město Chrudim v ČR či v zahraničí (festivaly, přehlídky).
 • Dotace na Činnost — Podpora celoroční činnosti zájmových kulturních spolků. Podpora je určena souborům, spolkům vyvíjejícím aktivitu nekomerčního charakteru směřující k obohacení kulturního Života ve městě. Činnost směřuje k veřejné prezentaci alespoň 2x ročně (vystoupení, koncert, výstava apod.).
 • Dotace na projekt — Podpora jednorázových kulturních akcí, přispívajících k rozšíření a k obohacení kulturního života ve městě, reprezentace města.

Forma a výše podpory:

 • Podpora je závislá na finančních možnostech města, o její výši rozhoduje Rada města Chrudim, popř. Zastupitelstvo města Chrudim (při částce nad 50 000 KČ) na návrh kulturní komise.
 • Maximální výše dotace může činit 70 % z celkových rozpočtovaných nákladů na akci nebo na činnost.

Specifika a omezení:

 • Na jednu akci lze žádat pouze z jednoho dotačního titulu města!!!

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru