Přeskočit na obsah

Město Chrudim — Program pro poskytování přímých dotací města Chrudim na podporu organizací v sociální oblasti

Dotace na podporu neziskových organizací, které realizují sociální služby na území města Chrudim, které město samo nezřizuje.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 1. srpna 2024 do 31. srpna 2024.

Příjemci podpory:

 • Fyzické nebo právnické osoby — poskytovatelé sociálních služeb, registrované dle zákona č. 108/2006, o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které předmětnou činnost v sociální oblasti řádně vykonávají na území města Chrudim minimálně 12 měsíců po sobě jdoucích před podáním žádosti dle čl. 4 tohoto programu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Přímá dotace poskytnutá dle tohoto programu má podpořit neziskové organizace, které realizují sociální služby na území města Chrudim, které město samo nezřizuje. Do tohoto okruhu se řadí organizace, které poskytují registrované ambulantní nebo terénní sociální služby pro podporu osob v nepříznivé sociální situaci, osob, které jsou oslabeny nebo ztratily své přirozené schopnosti z důvodu věku, špatného zdravotního stavu či krizové životní situace. Vychází zejména z potřeby zachování či rozvoje stávající sítě poskytovatelů sociálních služeb.
 • Účelem přímé dotace je zejména:
  • poskytování registrovaných ambulantních nebo terénních sociálních služeb působících v Chrudimi,
  • podpora sociálně ohrožených rodin s dětmi, mládeže, obětí domácího násilí,
  • podpora osob se zdravotním postižením a chronickým onemocněním, podpora seniorů,
  • podpora sociálních a preventivních aktivit národnostních menšin a etnických skupin (např. terénní programy, poradenství atd.).

Forma a výše podpory:

 • Konečnou výši dotace stanovuje Zastupitelstvo města Chrudim v rámci schválení rozpočtu města na příští kalendářní rok.

Specifika a omezení:

 • Při rozhodování o výši přímé dotace se zohledňuje např. délka trvání podporované služby (dlouhodobý charakter), prospěšnost a potřebnost sociální služby, spolupráce při akcích pořádaných městem Chrudim i schopnosti a připravenost žadatele realizovat službu, vytvořit zázemí pro poskytování služby, jeho odbornost a zkušenosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru