Přeskočit na obsah

Město Chrudim — Program pro poskytování sportovních dotací

Účelem programu je jasný a transparentní postup při podpoře sportovních aktivit z rozpočtu města Chrudim.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena: 
  • Pro I. kolo —  od 1. ledna do 15. ledna 2024.
  • Pro II. kolo - od 10. srpna do 31. srpna 2024.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby — nestátní neziskové organizace (např. oddíly, kluby, zapsané spolky, pobočné spolky apod.) se sídlem ve městě Chrudim. Tyto spolky musí mít ve svých stanovách zakotvenu sportovní činnost.

Typy podporovaných aktivit:

 • A.1 DOPRAVA MLÁDEŽEDO 19 LET VĚKU.
 • A.2 ZABEZPEČENÍ VLASTNÍ SPORTOVNÍ ČINNOSTIMLÁDEŽE DO 19 LET.
 • A.3 POŘADÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH AKCÍ CELOSTÁTNIHO A MEZINÁRODNĹHO VÝZNAMU NEBO VÝZNAMNÝCH AKCĹPRO NEREGISTROVANOU VEŘEJNOST.

Forma a výše podpory:

 • Podpora je závislá na finančních možnostech města, o její výši rozhoduje Rada města Chrudim, popř. Zastupitelstvo města Chrudim (při částce nad 50 000 KČ) na návrh komise pro mládež a sport (dále jen komise).

Specifika a omezení:

 • Na poskytnutí dotace není právní nárok a nemusí být ani poskytnuta v plné výši dle žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru