Přeskočit na obsah

Město Děčín — Podpora aktivit v oblasti kultury

Dotace na realizaci projektů, které zahrnují aktivity pro rozšíření nabídky kulturních akcí V Děčíně, podpora subjektů zajišťujících kulturní aktivity, zájmovou uměleckou činnost a reprezentaci města v oblasti kultury.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 26. 12. 2021 do 10. 01. 2022.

Příjemci podpory:

 • Fyzické a právnické osoby, neziskové organizace, spolky či sdružení, která působí v oblasti kulturních a volnočasových aktivit.

Typy podporovaných aktivit:

 • Předmět účelových dotací v oblasti kultury a volnočasových aktivit: 
  • a) Výchova dětí a mládeže ke kultuře,
  • b) kulturní akce regionálního i nadregionálního významu,
  • c) zájmová umělecká činnost,
  • d) podpora profesionálních kulturních aktivit,
  • e) podpora uměleckých řemesel a lidových tradic,
  • f) výstavy a prezentační akce,
  • g) podpora Vydavatelské činnosti a propagace města,
  • h) ostatní.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků na dotace v oblasti kultury pro rok 2022 je dle návrhu rozpočtu 1 500 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v každém jednotlivém případě činí částku 100 000 Kč a minimální výše spoluúčasti žadatele na uznatelných nákladech je 20 %.

Specifika a omezení:

 • Dotace jsou určeny vymezeným žadatelům se sídlem na území města Děčín i se sídlem mimo toto území, kteří mají působnost vztahující se k území města Děčína.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru