Přeskočit na obsah

Město Děčín — Podpora aktivit v oblasti sportu

Dotace na podporu projektů, které zahrnují aktivity pro rozšíření nabídky dlouhodobé činnosti S dětmi a mládeží, sportovních a volnočasových akcí občanů Statutárního města Děčín, podporu aktivně působících subjektů zajišťujících sportovní a volnočasové aktivity, nadstandardní reprezentaci města v oblasti sportu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 26. 12. 2021 do 10. 01. 2022.

Příjemci podpory:

 • Žadatelé jsou fyzické a právnické osoby, které působí v oblasti sportovních a volnočasových aktivit.

Typy podporovaných aktivit:

 • Realizace projektů, které zahrnují aktivity pro rozšíření nabídky dlouhodobé činnosti S dětmi a mládeží, sportovních a volnočasových akcí občanů statutárního města Děčín, podporu aktivně působících subjektů zajišťujících sportovní a volnočasové aktivity, nadstandardní reprezentaci města v oblasti sportu.
 • Typy účelových dotací v oblasti sportu a volnočasových aktivit: 
  • l. Dlouhodobá Systematická činnost S dětmi a mládeží ve věku do 21 let.
  • ll. Mimořádná reprezentace města: Akce sportovního kalendáře — podpora pořádání sportovních akcí mimořádného a reprezentativního charakteru.
  • lll. Mediálně a divácky atraktivní Sporty.
  • lV. Volnočasové aktivity — zájmová sportovní činnost.
  • V. Taneční spolky a skupiny.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků na dotace V oblasti sportu pro rok 2022 je 15 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace u spolků V každém jednotlivém případě činí 70 % Z celkově uznatelných nákladů projektu.
 • Maximální výše dotace u obchodních korporací (S.r.o., a.s. apod.) a u fyzických osob podnikajících je 70 % Z celkově uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Dotace jsou určeny vymezeným žadatelům se sídlem na území města Děčín i se sídlem mimo toto území, kteří mají působnost vztahující se k území města Děčín.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru