Přeskočit na obsah

Město Děčín — Účelová dotace v oblasti kultury

Dotace na podporu subjektů zajišťujících kulturní aktivity, zájmovou uměleckou činnost a reprezentaci města v oblasti kultury. Předpokládaná  alokace  finančních  prostředků  na  dotaci  OSK  pro  rok  2016  je  870  tis.  Kč.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádosti o účelovou dotaci je stanovena od 1. 1. 2016 do 20. 1. 2016.

Příjemci podpory:

 • Dotace statutárního města Děčín je určena vymezeným žadatelům se sídlem na území města Děčín i se sídlem mimo toto území, kteří mají působnost na území města Děčína.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotace se poskytují k podpoře realizace projektů, které zahrnují aktivity, na kterých má město zájem nebo významně město reprezentují.
  Dotaci v oblasti kultury lze použít zejména pro tyto účely:
  1. estetická výchova dětí a mládeže,
  2. mimořádné kulturní akce regionálního i nadregionálního významu,
  3. zájmová umělecká činnost,
  4. podpora profesionálních kulturních aktivit,
  5. podpora uměleckých řemesel a lidových tradic,
  6. výstavy a prezentační akce,
  7. podpora vydavatelské činnosti,
  8. ostatní.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace v každém jednotlivém případě činí částku 100 tis. Kč.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru