Přeskočit na obsah

Město Děčín — Účelová dotace v oblasti sportu

Finanční pomoc subjektům zajišťujícím sportovní aktivity, pomoc při řešení podpory sportovních a volnočasových aktivit, jejímž smyslem a cílem je motivovat veřejnost a především děti a mládež ke zdravému pohybu prostřednictvím sportu. Předpokládaná alokace finančních prostředků na dotaci OSK pro rok 2016 je 6.530 tis. Kč.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podání žádosti o účelovou dotaci je stanovena od 1. 1. 2016 do 20. 1. 2016.

Příjemci podpory:

  • Dotace statutárního města Děčín je určena vymezeným žadatelům se sídlem na území města Děčín i se sídlem mimo toto území, kteří mají působnost na území města Děčína.

Typy podporovaných projektů:

  • A) Mediálně a divácky atraktivní sporty;
  • B) Sportovní činnosti mládeže — podpora systematické dlouhodobé činnosti dětí a mládeže;
  • C) Akce sportovního kalendáře — podpora pořádání sportovních akcí mimořádného a reprezentativního charakteru;
  • D) Mimořádná podpora — nadstandardní reprezentace města;
  • E) Volnočasové aktivity.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace u jednotlivých typů účelových dotací: dotace typu A) 2.600 tis. Kč, dotace typu B), C),D) a E) 600 tis. Kč.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru