Přeskočit na obsah

Město Dobříš — Kultura a umění

Dotace na podporu činností organizací a realizace projektů v oblasti kultury a umění (např. divadelní, hudební, taneční, výtvarné, filmové nebo multimediální) žadatelů působících na území města Dobříše.

Příjem žádostí:

  • Datum a čas ukončení příjmu žádostí: od 1. 11. 2023 do 30. 11. 2023.

Příjemci podpory:

  • Právnické a podnikající fyzické osoby, které nedluží finanční prostředky městu nebo jím zřízeným organizacím či založeným společnostem.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora činnosti organizací a realizace projektů v oblasti kultury a umění (např. divadelní, hudební, taneční, výtvarné, filmové nebo multimediální) žadatelů působících na území města Dobříše.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výška celkových způsobilých výdajů na projekt činí: 150 000 Kč.
  • Maximální výše dotace města ze způsobilých nákladů: 
    • 70 %, je-li žadatelem právnická osoba,
    • 80 %, je-li žadatelem podnikající fyzická osoba.

Specifika a omezení:

  • Maximální počet žádostí, které může podat jeden žadatel v rámci celého dotačního fondu: dvě žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru