Přeskočit na obsah

Město Dobříš  — Sport a tělovýchova

Dotace na podporu jak sportovních a tělovýchovných organizací působících svojí činností v Dobříši, týkající se činnosti a systematické přípravy svých členů s upřednostněním činností s dětmi a mládeží do 18 let, tak sportovní nebo tělovýchovné projekty zaměřené výhradně na podporu sportovní činnosti obyvatel města.

Příjem žádostí:

 • Datum a čas ukončení příjmu žádostí: od 1. 11. 2023 do 30. 11. 2023.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby (zejména spolky založené dle ust. § 214 a násl. občanského zákoníku) a podnikající fyzické osoby, které nedluží finanční prostředky městu nebo jím zřízeným organizacím či založeným společnostem.

Typy podporovaných projektů:

 • Neinvestiční podpora jak sportovních a tělovýchovných organizací působících svojí činností v Dobříši, týkající se činnosti a systematické přípravy svých členů s upřednostněním činností s dětmi a mládeží do 18 let, tak sportovní nebo tělovýchovné projekty zaměřené výhradně na podporu sportovní činnosti obyvatel města.
 • Jedná se především o materiální a sportovní vybavení oddílů, dopravu na utkání, závody, soustředění a soutěže, pronájmy sportovišť a sportovních zařízení, energie a provozní náklady za vlastní sportoviště a sportovní zařízení, náklady na trenéry a rozhodčí.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výška celkových způsobilých výdajů na projekt činí: 600 000 Kč.
 • Maximální výše dotace města ze způsobilých nákladů:
  • 70 %, je-li žadatelem právnická osoba,
  • 80 %, je-li žadatelem podnikající fyzická osoba.

Specifika a omezení:

 • Termín realizace aktivit: 01. 01. 2024 do 31.12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru