Přeskočit na obsah

Město Dobříš — Volný čas

Dotace na podporu činností organizací a realizace projektů, které vycházejí z činnosti žadatelů působících na území města a jsou určeny primárně pro mládež města Dobříše, zejména za účelem výchovy a vzdělávání, předcházení kriminality mládeže a užívání návykových látek.

Příjem žádostí:

  • Datum a čas ukončení příjmu žádostí: od 1. 11. 2023 do 30. 11. 2023.

Příjemci podpory:

  • Právnické osoby (zejména spolky založené dle ust. § 214 a násl. občanského zákoníku) a podnikající fyzické osoby, které nedluží finanční prostředky městu nebo jím zřízeným organizacím či založeným společnostem.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora činnosti organizací a realizace projektů, které vycházejí z činnosti žadatelů působících na území města a jsou určeny primárně pro mládež města Dobříše, zejména za účelem výchovy a vzdělávání, předcházení kriminality mládeže a užívání návykových látek.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výška celkových způsobilých výdajů na projekt činí: 250 000 Kč.
  • Maximální výše dotace města ze způsobilých nákladů:
    • 70 %, je-li žadatelem právnická osoba,
    • 80 %, je-li žadatelem podnikající fyzická osoba.

Specifika a omezení:

  • Termín realizace aktivit: 01. 01. 2024 do 31.12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru