Přeskočit na obsah

Město Dobrovice — Podpora rozvoje kulturních, sportovních a společenských potřeb občanů

Cílem dotačního programu je podpora subjektů vyvíjejících činnosti v oblasti rozvoje kultury a sportu v souladu se zájmy města Dobrovice.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. ledna 2023 do 15. března 2023.

Příjemci podpory:

  • Fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby a zapsané spolky se sídlem na území města Dobrovice, které vyvíjejí činnost v oblasti kultury na území města Dobrovice, příp. mimo město s cílem propagace města Dobrovice.

Typy podporovaných aktivit:

  • Cílem dotačního programu je podpora subjektů vyvíjejících činnosti v oblasti rozvoje kultury a sportu v souladu se zájmy města Dobrovice, a to především:
    • podpora kulturních a sportovních aktivit, estetické výchovy dětí a mládeže, naplňování společenských potřeb občanů, a to zejména kulturních a sportovních akcí místního i regionálního významu, podpora zájmové umělecké činnosti, podpora lidových tradic, vydavatelské činnosti aj.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na dotační program v roce 2023 je stanoven v rámci rozpočtu města Dobrovice částkou 500 000 Kč.
  • Jednotlivá dotace může dosáhnout výše maximálně 80 % (v odůvodněných případech až 100 %) celkových nákladů na projekt.

Specifika a omezení:

  • Rada města Dobrovice – v případě, že součet všech žádostí o podporu a dotaci podaných jedním subjektem v jednom kalendářním roce nepřevýší částku 50 tis. Kč, v termínu do 15. 4. 2023.
  • Zastupitelstvo města Dobrovice – v případě, že součet všech žádostí o podporu a dotaci podaných jedním subjektem v jednom kalendářním roce převýší částku 50 tis. Kč, v termínu do 30. 4. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru