Přeskočit na obsah

Město Dobrovice — Podpora rozvoje kulturních, sportovních a společenských potřeb občanů

Cílem dotačního programu je podpora subjektů vyvíjejících činnosti v oblasti rozvoje kultury a sportu v souladu se zájmy města Dobrovice.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 13. ledna 2024 do 13. března 2024.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby a zapsané spolky se sídlem na území města Dobrovice, které vyvíjejí činnost v oblasti kultury na území města Dobrovice, příp. mimo město s cílem propagace města Dobrovice.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem dotačního programu je podpora subjektů vyvíjejících činnosti v oblasti rozvoje kultury a sportu v souladu se zájmy města Dobrovice, a to především:
  • podpora kulturních aktivit,
  • podpora sportovních aktivit,
  • podpora estetické výchovy dětí a mládeže,
  • naplňování společenských potřeb občanů,
  • podpora zájmové umělecké činnosti,
  • podpora lidových tradic,
  • podpora vydavatelské činnosti,
  • podpora enviromentálních aktivit,
  • podpora činností pozitivně ovlivňujících životní prostředí apod.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na dotační program v roce 2023 je stanoven v rámci rozpočtu města Dobrovice částkou 600 000 Kč.
 • Pro řádné žádosti na podporu kulturních, sportovních a veřejně prospěšných aktivit občanů je stanovena částka 500 000 Kč z alokovaných prostředků pro Dotační program “Podpora kulturních, sportovních a veřejně prospěšných aktivit občanů v roce 2024”.
 • Pro mimořádné žádosti na podporu kulturních, sportovních a veřejně prospěšných aktivit občanů je stanovena částka 100 000 Kč z alokovaných prostředků pro Dotační program “Podpora kulturních, sportovních a veřejně prospěšných aktivit občanů v roce 2024”.
 • Jednotlivá dotace může dosáhnout výše maximálně 80 % celkových uznatelných nákladů na projekt. Sníží-li se uznatelné náklady na projekt, sníží se zároveň výše poskytnuté dotace při zachování poměru 80 %.

Specifika a omezení:

 • Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu v průběhu běžného kalendářního roku, nejpozději však do 13. prosince 2024 (pokud nebylo ve smlouvě stanoveno jinak).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru