Přeskočit na obsah

Město Domažlice — Jednorázové akce – mládež do 19 let

Podpora organizování významných mládežnických akcí na území města Domažlice (výjimečně z technických důvodů mimo území města Domažlice), které nejsou pořádány za účelem zisku.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat od 01. 02. 2024 do 16. 02. 2024 (nejpozději do 12:00).

Příjemci dotací:

 • Spolky, příspěvkové a neziskové organizace (působící v oblasti práce s dětmi a mládeží do 19 let) s právní subjektivitou se sídlem a působností na území města Domažlice, které však nečerpají peníze z programů pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice na činnost mládeže.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora organizování významných mládežnických akcí na území města Domažlice (výjimečně z technických důvodů mimo území města Domažlice), které nejsou pořádány za účelem zisku.
 • Dotaci lze čerpat na: 
  • a) jednorázovou úhradu nájmu, výdajů na provoz a zabezpečení v zařízeních na území města Domažlice, v odůvodněných případech i mimo (např. kulturní zařízení, klubovna, školní tělocvična, výstavní prostory),
  • b) drobné ceny pro účastníky (medaile, poháry, diplomy, cukrovinky) – max. 20% z celkových nákladů,
  • c) jednorázový spotřební materiál bezprostředně související s pořádanou akcí (např. kancelářské a psací potřeby, plakáty, letáky) — max. 20 % z celkových nákladů.

Formy a výše podpory:

 • Dotace může být poskytnuta maximálně do výše 100 % uznatelných výdajů (nákladů) vynaložených organizací na činnost.
 • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu Města Domažlice na podporu tohoto účelu: 121 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotace může být poskytnuta pouze organizaci, která zajišťuje periodicky se opakující činnost (min 1x týdně).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru