Přeskočit na obsah

Město Domažlice — Otevřená sportoviště

Dotace na umožnění volného přístupu na domažlická sportoviště pro mládež.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze předkládat od 3. 1. 2022 do 28. 1. 2022 nejpozději do 12.00 hod.

Příjemci dotací:

  • Spolky, příspěvkové a neziskové organizace působící v oblasti práce s dětmi a mládeží s právní subjektivitou, která provozují venkovní objekt určený ke sportovním aktivitám na území města Domažlice nebo na pozemcích města Domažlice.

Typy podporovaných projektů:

  • Dotaci lze čerpat na:
  • a) úhradu výdajů na provoz a zabezpečení související se zpřístupněním dotčeného sportoviště,
  • b) mzdové náklady na nepřetržitý dohled dospělou osobou po celou dobu volného zpřístupnění.

Formy a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu Města Domažlice na podporu tohoto účelu: 100 000 Kč.
  • Částka na úhradu výdajů na provoz a zabezpečení sportoviště vyšší než 10 000 Kč/rok.
  • Částka po krácení (vyjádřena v procentech z uznatelných nákladů projektu) vyšší než částka určená v rozpočtu města.
  • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % uznatelných výdajů (nákladů) vynaložených organizací na činnost.

Specifika a omezení:

  • Žadatel musí splnit podmínku: volný přístup na sportoviště je pro mládež do 18 let zdarma v odpoledních hodinách (12.00 – 20.00) od dubna do října souvisle minimálně 4 hodiny 5x týdně.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru