Přeskočit na obsah

Město Domažlice — Otevřená sportoviště

Dotace na umožnění volného přístupu na domažlická sportoviště pro mládež.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat od 01. 02. 2024 do 16. 02. 2024 (nejpozději do 12:00).

Příjemci dotací:

 • Spolky, příspěvkové a neziskové organizace působící v oblasti práce s dětmi a mládeží s právní subjektivitou, která provozují venkovní objekt určený ke sportovním aktivitám na území města Domažlice nebo na pozemcích města Domažlice.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotaci lze čerpat na:
 • a) úhradu výdajů na provoz a zabezpečení související se zpřístupněním dotčeného sportoviště,
 • b) mzdové náklady na nepřetržitý dohled dospělou osobou po celou dobu volného zpřístupnění.

Formy a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu Města Domažlice na podporu tohoto účelu: 121 000 Kč, 
  • a) bude požadovaná částka na úhradu výdajů na provoz a zabezpečení sportoviště vyšší než 20 000 Kč/rok,
  • b) bude požadovaná částka na nepřetržitý dohled dospělou osobou vyšší než 100 000 Kč/rok,
  • c) bude požadovaná částka po krácení (vyjádřena v procentech z uznatelných nákladů projektu) vyšší než částka určená v rozpočtu města,
  • d) mzdové náklady na nepřetržitý dohled dospělou osobou budou poměrně kráceny v případě uznatelného nedodržení podmínky dostatečného počtu měsíců provozu podle čl. 9 odst. b.,
  • dotace může být poskytnuta až do výše 100 % uznatelných výdajů (nákladů) vynaložených organizací na činnost.

Specifika a omezení:

 • Žadatel musí splnit podmínku: volný přístup na sportoviště je pro mládež do 19 let zdarma v odpoledních hodinách (12.00 – 20.00) od dubna do října souvisle minimálně 4 hodiny 5x týdně.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru