Přeskočit na obsah

Město Domažlice — Podpora činnosti dospělých — sport a tělovýchova — reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích

Podpora činnosti sportovních organizací reprezentujících město Domažlice v oblasti sportu a tělovýchovy dospělých v dlouhodobých soutěžích organizovaných republikovým sportovním orgánem.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat od 3. 1. 2022 do 28. 1. 2022 nejpozději do 12.00 hod.

Příjemci dotací:

 • Spolky, příspěvkové a neziskové organizace s právní subjektivitou působící v republikových mistrovských soutěžích družstev v oblasti sportu se sídlem a působností na území města Domažlice.

Typy podporovaných projektů:

 • Zajištění sportovní reprezentace města v republikových mistrovských soutěžích družstev.
 • Dotaci lze čerpat na: 
  • a) úhradu nájmu, výdajů na provoz a zabezpečení v zařízeních na území města Domažlice, v odůvodněných případech i mimo,
  • b) náklady na rozhodčí,
  • c) náklady na dopravu (spojené se soutěží),
  • d) náklady na ubytování (spojené se soutěží),
  • e) startovné na mistrovské soutěže.

Formy a výše podpory:

 • Dotace může být poskytnuta maximálně do výše 80 % uznatelných výdajů (nákladů) vynaložených organizací na činnost.
 • Celková alokace činí 2 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Organizace musí od svých členů vybírat příspěvky ve výši minimálně 1 500 Kč/os. za kalendářní rok a vést abecední seznam členů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru