Přeskočit na obsah

Město Domažlice — Podpora činnosti dospělých — sport a tělovýchova

Dotace na podporu činností v oblasti sportovních aktivit dospělých ve městě Domažlice.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat od 3. 1. 2022 do 28. 1. 2022 nejpozději do 12.00 hod.

Příjemci dotací:

 • Spolky, příspěvkové a neziskové organizace s právní subjektivitou působící v oblasti sportu se sídlem a působností na území města Domažlice.

Typy podporovaných projektů:

 • Aktivní trávení volného času dospělých (podpora sportovních aktivit).
 • Dotaci lze čerpat na: 
  • a) úhradu nájmu, výdajů na provoz a zabezpečení v zařízeních na území města Domažlice, v odůvodněných případech i mimo,
  • b) náklady na rozhodčí (na soutěžích dle oficiální termínové listiny),
  • c) náklady na dopravu (na soutěže dle oficiální termínové listiny),
  • d) náklady na ubytování (na soutěžích dle oficiální termínové listiny),
  • e) startovné na soutěže dle oficiální termínové listiny.

Formy a výše podpory:

 • Částka na osobu do 10 000 Kč.
 • Spolufinancování žadatele ve výši 20 % celkových způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

 • Organizace musí od svých členů vybírat příspěvky ve výši minimálně 1 000 Kč/os. za kalendářní rok a vést abecední seznam členů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru