Přeskočit na obsah

Město Domažlice — Podpora činnosti dospělých — sport a tělovýchova

Dotace na podporu činností v oblasti sportovních aktivit dospělých ve městě Domažlice.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat od 01. 02. 2024 do 16. 02. 2024 (nejpozději do 12:00).

Příjemci dotací:

 • Spolky, příspěvkové a neziskové organizace s právní subjektivitou působící v oblasti sportu se sídlem a působností na území města Domažlice.

Typy podporovaných projektů:

 • Aktivní trávení volného času dospělých (podpora sportovních aktivit).
 • Dotaci lze čerpat na: 
  • a) úhradu nájmu, výdajů na provoz a zabezpečení v zařízeních na území města Domažlice, v odůvodněných případech i mimo,
  • b) náklady na rozhodčí (na soutěžích dle oficiální termínové listiny),
  • c) náklady na dopravu (na soutěže dle oficiální termínové listiny),
  • d) náklady na ubytování (na soutěžích dle oficiální termínové listiny),
  • e) startovné na soutěže dle oficiální termínové listiny.

Formy a výše podpory:

 • Výše dotace se bude krátit pokud: 
  • a) bude požadovaná částka na osobu vyšší než 12 000 Kč,
  • b) si žadatel nepokryje minimálně 30 % uznatelných nákladů projektu z jiných zdrojů, přičemž z toho musí tvořit minimálně 25 % z celkových uznatelných nákladů příjmy za příspěvky,
  • c) budou uznatelné náklady v žádosti vyšší než skutečné celkové náklady projektu předešlého roku,
  • d) je součet všech požadovaných částek po krácení dle bodů 4a, 4b, 4c vyšší než částka určená v rozpočtu města, bude se všem žadatelům krátit dotace na stejná procenta z uznatelných nákladů.

Specifika a omezení:

 • Organizace musí od svých členů vybírat příspěvky ve výši minimálně 1 500 Kč/os. za kalendářní rok a vést abecední seznam členů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru