Přeskočit na obsah

Město Domažlice — Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova

Dotace na podporu činností v oblasti sportovních aktivit dětí a mládeže ve městě Domažlice.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat od 01. 02. 2024 do 16. 02. 2024 (nejpozději do 12:00).

Příjemci dotací:

 • Spolky, příspěvkové a neziskové organizace s právní subjektivitou působící v oblasti práce s dětmi a mládeží do 19 let věku se sídlem a působností na území města Domažlice.

Typy podporovaných projektů:

 • Aktivní trávení volného času dětí a mládeže (podpora mimoškolních sportovních aktivit).
 • Dotaci lze čerpat na: 
  • a) úhradu nájmu, výdajů na provoz a zabezpečení v zařízeních na území města Domažlice, v odůvodněných případech i mimo,
  • b) náklady na rozhodčí (na soutěžích dle oficiální termínové listiny),
  • c) náklady na dopravu (na soutěže dle oficiální termínové listiny),
  • d) náklady na ubytování (na soutěžích dle oficiální termínové listiny),
  • e) startovné na soutěže dle oficiální termínové listiny,
  • f) náklady na sportovní poháry, medaile, diplomy.

Formy a výše podpory:

 • Částka na osobu do 12 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta maximálně do výše 80 % uznatelných výdajů (nákladů) vynaložených organizací na činnost mládeže.
 • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu Města 6 655 000 Kč na rok 2024.

Specifika a omezení:

 • Organizace musí od svých členů vybírat příspěvky ve výši minimálně 1 500 Kč/os. za kalendářní rok a vést abecední seznam členů obsahující následující údaje: jméno a příjmení, datum narození, bydliště.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru