Přeskočit na obsah

Město Domažlice — Podpora pořadatelských aktivit na území města Domažlice — kultura a ostatní zájmová činnost

Dotace na podporu pořadatelských aktivit na území města Domažlice za účelem rozvoje kulturního života a cestovního ruchu.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 03. 2024 do 02. 04. 2024 nejpozději do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Právnická nebo fyzická osoba, působící v oblasti kultury a ostatní zájmové činnosti.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora pořadatelských aktivit na území města Domažlice za účelem rozvoje kulturního života a cestovního ruchu.
  • Zvýšení atraktivity města Domažlice pro návštěvníky a turisty, rozvoj kulturního vyžití jeho obyvatel.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu Města Domažlice na podporu tohoto účelu: 100 000 Kč.
  • Maximální výše dotace nebo návratné finanční výpomoci v jednotlivém případě, nebo kritéria pro stanovení výše dotace: maximální výše dotace 80 % uznatelných nákladů.

Specifika a omezení:

  • Akce se musí konat na území města Domažlice.
  • Žadatelé v tomto programu musí pro poskytnutí dotace splnit podmínky Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice, Oblast kultura a ostatní zájmová činnost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru