Přeskočit na obsah

Město Domažlice — Program pro poskytování dotací sociální oblast — registrované sociální služby

Dotace na celoroční činnost a provoz organizací, které působí v sociální oblasti a vyvíjejí aktivity zaměřené na podporu a pomoc specifickým cílovým skupinám obyvatel, a které poskytují služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 01. 02. 2024 do 16. 02. 2024 (nejpozději do 12:00).

Příjemci podpory:

  • Registrovaný poskytovatel sociálních služeb dle § 78, zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Typy podporovaných aktivit:

  • Udržení stávající sítě poskytovatelů sociálních služeb, podpora jejich rozvoje a činnosti zaměřené na zkvalitnění poskytovaných služeb. Přímá podpora je určena na poskytování služeb s dlouhodobým charakterem a celoročním provozem.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu Města Domažlice na podporu tohoto účelu: 750 000 Kč na rok 2024.
  • Maximální výše dotace nebo návratné finanční výpomoci v jednotlivém případě, nebo kritéria pro stanovení výše dotace: maximální výše dotace 80 % celkových nákladů.

Specifika a omezení:

  • O žádostech bude rozhodnuto na doporučení Výboru pro věci sociální na jednání zastupitelstva města nejpozději do 3 měsíců od ukončení podání žádostí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru