Přeskočit na obsah

Město Domažlice — Reprezentace města dospělých — sport a tělovýchova

Podpora činnosti v oblasti sportovních aktivit dospělých vyhlášená ve 3 kolech ve městě Domažlice.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena: 
  • Pro první kolo od 1. 2. 2024 do 16. 2. 2024 nejpozději do 12.00 hod.
  • Pro kolo druhé od 29. 4. 2024 do 10. 5. 2024 nejpozději do 12.00 hod. na podatelnu MěÚ.
  • Pro kolo třetí od 29. 10. 2024 do 8. 11. 2024 nejpozději do 12.00 hod. na podatelnu MěÚ.

Příjemci dotací:

 • Spolky, příspěvkové a neziskové organizace s právní subjektivitou působící v oblasti práce s dětmi a mládeží do 18 let se sídlem a působností na území města Domažlice.

Typy podporovaných projektů:

 • Sportovní reprezentace města.
 • Dotaci lze čerpat na: 
  • a) náklady na dopravu (na soutěže dle oficiální termínové listiny),
  • b) náklady na ubytování (na soutěžích dle oficiální termínové listiny),
  • c) startovné na soutěže dle oficiální termínové listiny,
  • d) náklady spojené s reprezentací.

Formy a výše podpory:

 • Postupové akce mimo území města charakteru nadregionálního (tzn. vyššího než krajského) či mezinárodního podpořit částkou maximálně 60% z uznatelných nákladů.
 • Ostatní akce mimo území města charakteru nadregionálního (tzn. vyššího než krajského) či mezinárodního podpořit maximálně 30% z uznatelných nákladů.
 • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu města Domažlice na podporu tohoto účelu: 60 500 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotace může být poskytnuta pouze organizaci, která zajišťuje periodicky se opakující činnost (min1x týdně).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru