Přeskočit na obsah

Město Domažlice — Reprezentace města — mládež do 19 let

Podpora činnosti v oblasti sportovních aktivit a ostatních zájmových činností mládeže do 19 let vyhlášená ve 3 kolech ve městě Domažlice.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena: 
  • Pro první kolo od 1. 2. 2024 do 16. 2. 2024 nejpozději do 12.00 hod.
  • Pro kolo druhé od 29. 4. 2024 do 10. 5. 2024 nejpozději do 12.00 hod. na podatelnu MěÚ.
  • Pro kolo třetí od 29. 10. 2024 do 8. 11. 2024 nejpozději do 12.00 hod. na podatelnu MěÚ.

Příjemci dotací:

 • Spolky, příspěvkové a neziskové organizace s právní subjektivitou působící v oblasti práce s dětmi a mládeží do 19 let se sídlem a působností na území města Domažlice.

Typy podporovaných projektů:

 • Reprezentace města a podpora účasti na významných mládežnických akcích mimo území města Domažlice nadregionálního (tzn. vyššího než krajského) či mezinárodního charakteru.
 • Dotaci lze čerpat na: 
  • a) náklady na dopravu (na soutěže dle oficiální termínové listiny),
  • b) náklady na ubytování (na soutěžích dle oficiální termínové listiny),
  • c) startovné na soutěže dle oficiální termínové listiny,
  • d) náklady spojené s reprezentací.

Formy a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu města Domažlice na podporu tohoto účelu: 132 000 Kč,
 • dotace může být poskytnuta pouze organizaci, která zajišťuje periodicky se opakující činnost (min1x týdně). K žádosti může být vyžadováno předložení rozpisu schůzek (tréninků),
 • dotace může být poskytnuta maximálně do výše 80 %, respektive 50 % uznatelných výdajů (nákladů) vynaložených organizací na činnost.

Specifika a omezení:

 • Dotace může být poskytnuta pouze organizaci, která zajišťuje periodicky se opakující činnost (min. 1x týdně).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru