Přeskočit na obsah

Město Dvůr Králové nad Labem — Dotace pro poskytovatele sociálních služeb

Dotace na podporu poskytovatelů sociálních služeb, kteří mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 01. 2024 do 07. 02. 2024.

Příjemci podpory:

  • Spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby, příspěvkové organizace (PO), které mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (mimo PO zřízených městem Dvůr Králové nad Labem).

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotace jsou určeny na služby, které jsou poskytovány především ve prospěch občanů města a přispívají ke zlepšení a zkvalitnění života občanů. Prioritou jsou služby lokálního charakteru, v terénní formě, které umožňují občanům zůstávat co nejdéle v jejich domácím přirozeném prostředí.

Forma a výše podpory:

  • Celkový objem finančních prostředků určených na podporu sociálních služeb v roce 2024 činí 3 100 000 Kč.
  • Poskytovatel dotace se bude finančně spolupodílet na celkových nákladech jednotlivé sociální služby v roce 2024 maximálně do výše 80 %.
  • Minimální výše poskytnuté dotace na službu: 10 000 Kč.
  • Maximální výše poskytnuté dotace na službu: 300 000 Kč (na jednotlivou službu).

Specifika a omezení:

  • Sociální služba musí být poskytována minimálně do 31. 12. 2024.
  • Žadatel je oprávněn pro každý typ služby předložit maximálně jednu žádost za organizaci

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru