Přeskočit na obsah

Město Dvůr Králové nad Labem — Dotační program na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou, nebo které se nacházejí na území Městské památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem

Dotační programu je určen na částečnou obnovu vnějšího pláště objektu (fasády objektu včetně oken, dveří a vrat, střechy, oplechování, rekonstrukce kamenných prvků apod.), které jsou nemovitou kulturní památkou, nebo které se nacházejí na území městské památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem, která by měla vést ke zkvalitnění kulturně historického prostředí.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 11. 03. 2024 do 19. 04. 2024.

Příjemci podpory:

  • Právnická nebo fyzická osoba, která je vlastníkem nemovitosti, která je kulturní památkou nebo se nachází na území městské památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem.

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotační programu je určen na částečnou obnovu vnějšího pláště objektu (fasády objektu včetně oken, dveří a vrat, střechy, oplechování, rekonstrukce kamenných prvků apod.), které jsou nemovitou kulturní památkou, nebo které se nacházejí na území městské památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem, která by měla vést ke zkvalitnění kulturně historického prostředí.

Forma a výše podpory:

  • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu tohoto programu je 600 000 Kč.
  • Výše dotace na obnovu vnějšího pláště objektu je pro jednotlivé projekty stanovena v minimální výši 20 000 Kč.
  • Maximální výše podílu dotace města na celkových výdajích žadatele činí 75 %.

Specifika a omezení:

  • Na jeden projekt může být podána jedna žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru