Přeskočit na obsah

Město Dvůr Králové nad Labem — Dotační program na podporu tělovýchovy a sportu

Dotace na podporu sportovních a tělovýchovných organizací, které vykonávají soustavnou a pravidelnou sportovní činnost na území města Dvůr Králové nad Labem, nebo svou činností reprezentují město Dvůr Králové nad Labem.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 22. 01. 2024 do 07. 02. 2024 do 15 h.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba, která provádí pravidelnou sportovní činnost na území města Dvůr Králové nad Labem, nebo pořádá jednorázovou akci (projekt) na území města Dvůr Králové nad Labem nebo fyzická osoba, která se aktivně věnuje konkrétnímu sportu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Hlavním účelem programu podpory tělovýchovy a sportu v roce 2022 je neinvestiční podpora sportovních a tělovýchovných organizací, které vykonávají soustavnou a pravidelnou sportovní činnost na území města Dvůr Králové nad Labem, nebo svou činností reprezentují město Dvůr Králové nad Labem.
 • Ze systémové podpory budou vyřazeny spolky, které mají specifické náklady, nesrovnatelné s požadavky ostatních sportovních oddílů. Takový spolek bude o této skutečnosti informován i s pokyny, jak postupovat, aby mohl získat dotaci mimo vyhlášený dotační program města Dvůr Králové nad Labem.
 • A Podpora dlouhodobé činnosti sportovních oddílů na území města Dvůr Králové nad Labem – podpora se poskytuje např. na pokrytí části nákladů spojených s úhradou nájemného, energií, cestovní příkazy, startovné, rozhodčí, zdravotní zajištění zápasů, sportovní vybavení neinvestiční povahy.
 • B  Podpora sportovních akcí pořádaných ve Dvoře Králové nad Labem. Každý sportovní oddíl případně pořadatel může podat jen jednu žádost. Pokud v daném roce organizuje více sportovních akcí/sérii turnajů, bude doplněna příloha s rozpočtem na každou akci zvlášť. Na formuláři žádosti bude vypsán rozpočet souhrnně. Jeden sportovní oddíl (druh sportu) může získat max. 50 000 Kč bez ohledu na počet pořádaných akcí. Hradit lze např. nájemné, rozhodčí, propagace, věcné ceny pro účastníky.
 • C Podpora sportovních aktivit jednotlivců – sportovců (fyzické osoby), na jejich sportovní přípravu a reprezentaci města.
 • D Anketa Sportovec Dvora Králové nad Labem.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu tohoto programu je 8 050 000 Kč. Z toho částka 300 000 Kč pro oblast B, 100.000 Kč do oblasti C a 50 000 Kč do oblasti D. Pokud nebude vyčerpána celá částka z oblasti B nebo C, bude přesunuta do oblasti A, drobný přesun je možný i z oblasti A do oblastí B nebo C v souvislosti s počtem žádostí.
 • Maximální výše dotace na podporu a rozvoj sportu na činnost sportovních oddílů je omezena pouze rámcem celkové výše rozpočtové položky v rozpočtu města.
 • Výše dotace na pořádání sportovních akcí (kategorie B) a pro jednotlivce (kategorie C) je pro jednotlivé dotace stanovená minimálně ve výši 3 000 Kč a maximálně ve výši 50 000 Kč, maximální výše podílu dotace města na celkových výdajích žadatele činí 75 %.

Specifika a omezení:

 • Na jeden projekt může být podána jedna žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru