Přeskočit na obsah

Město Dvůr Králové nad Labem — Dotační program na podporu veřejně prospěšných aktivit

Dotace na podporu organizace a realizace projektů, činností, akcí v oblasti kultury a neformálního vzdělávání, workshopů a publikační činnost. Prioritně budou podpořeny aktivity na území města Dvůr Králové nad Labem.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena:
  • v 1. kole — 26. 02. 2024 – 18. 03. 2024.

Příjemci podpory:

 • Právnické nebo fyzické osoby, které vykonávají činnost nebo službu, která je v zájmu města a občanů města.

Typy podporovaných aktivit:

 • A. Podpora dlouhodobé činnosti spolků na území města Dvůr Králové nad Labem – podpora se poskytuje na pokrytí části nákladů spojených s úhradou nájemného, energií, nákup drobného vybavení, úhrada cestovních výdajů, úhrada profesionálních spolupracovníků, propagace činnosti – podpora společných aktivit. Spolek by měl vykazovat svou činnost alespoň 9 měsíců v roce, pravidelné schůzky členů.
 • B. Podpora kulturních akcí na území města Dvůr Králové nad Labem – pořádání festivalů, koncertů, výstav, dětské dny, pochody apod.
 • C. Podpora aktivit neformálního vzdělávání – semináře, workshopy, publikační činnost apod.
 • D. Podpora kulturních akcí mimo Dvůr Králové nad Labem (na území ORP Dvůr Králové nad Labem).

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu tohoto programu v oblasti A, B, C a D je 750 000 Kč.
 • Výše dotace na podporu veřejně prospěšných aktivit je pro jednotlivé projekty stanovená minimálně ve výši 3 000 Kč, maximálně ve výši 50 000 Kč.
 • Maximální výše podílu dotace města na celkových výdajích žadatele činí 75 %.

Specifika a omezení:

 • Na jeden projekt může být podána jedna žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru