Přeskočit na obsah

Město Frenštát pod Radhoštěm — Dotační program — Obnova infrastruktury sportovních zařízení — Oprava a technické zhodnocení

Dotace na rozvoj sportovní infrastruktury, která je nezbytná pro realizaci pohybových aktivit na území města Frenštát pod Radhoštěm.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 08. 07. 2024 do 08. 08. 2024.

Příjemci podpory:

 • Neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy), které vykonávají pravidelnou a soustavnou tělovýchovnou, sportovní a volnočasovou činnost v oblasti sportu na území města Frenštát pod Radhoštěm (tzn. že mají sídlo v územním obvodu města nebo mimo obvod, ale realizují pravidelně, soustavně a dlouhodobě činnost v územním obvodu města) ve sportovním zařízení umístěném na katastrálním území města Frenštát pod Radhoštěm.

Typy podporovaných aktivit:

 • Rozvoj sportovní infrastruktury, která je nezbytná pro realizaci pohybových aktivit na území města Frenštát pod Radhoštěm, za účelem zajištění a udržování kvalitních technických podmínek sportovišť, rozšiřování nebo modernizace sportovní infrastruktury a pro zlepšení podmínek sportu, tělovýchovných a volnočasových aktivit, využití sportu a tělovýchovných a volnočasových aktivit jako ochrany a rozvoje zdraví i prevence kriminality obyvatel města.
 • 4.1. Podpora přípravy projektové dokumentace pro opravu nebo technické zhodnocení sportovních zařízení na území města.
 • 4.2. Podpora realizace opravy nebo technického zhodnocení sportovních zařízení na území města.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu Fondu podpory sportu města Frenštát pod Radhoštěm na podporu stanoveného účelu 5 000 000 Kč
 • Maximální možná výše dotace pro jednotlivou oblast podpory v jednotlivém případě:
  • pro oblast podpory 4.1. – 500 000 Kč,
  • pro oblast podpory 4.2. – 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Jeden žadatel může v rámci tohoto dotačního programu v kalendářním roce podat maximálně jednu žádost v oblasti podpory 4.1 a maximálně dvě žádosti v oblasti podpory 4.2, každou však pro jiný účel podpory.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru