Přeskočit na obsah

Město Frýdek-Místek‎ — Dotační programy na podporu napojení na vodohospodářskou infrastrukturu města

Hlavním cílem programu je realizace opatření vedoucích ke zlepšení stavu životního prostředí nebo k zabezpečení základních potřeb obyvatelstva formou zřízení přípojky na kanalizační a vodovodní řad.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024.

Příjemci podpory:

 • Vlastník pozemku/pozemků, jehož/jejichž součástí je stavba užívaná k bydlení nebo stavba pro rodinnou rekreaci, nebo vlastník stavby užívané k bydlení nebo k rodinné rekreaci, která je samostatnou nemovitou věcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Hlavním cílem programu je realizace opatření vedoucích ke zlepšení stavu životního prostředí nebo k zabezpečení základních potřeb obyvatelstva formou zřízení přípojky na kanalizační a vodovodní řad.
 • Předmětem podpory je:
  • a) zřízení přípojky na kanalizační řad,
   b) zřízení přípojky na vodovodní řad.

Forma a výše podpory:

 • Výše poskytnuté dotace dle bodu 1 písm. a): 100 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů, maximálně do výše 30 000 Kč.
 • Výše poskytnuté dotace dle bodu 2 písm. b): 100 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů, maximálně do výše 50 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Předmětem podpory je projekt dle čl. III. odst. 2. Musí platit, že projekt byl ukončen v období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2024, přičemž ukončením se rozumí, že byl předmět podpory uveden do provozu v souladu s platnou právní úpravou a byly uhrazeny veškeré náklady s tím související.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru