Přeskočit na obsah

Město Frýdek-Místek Podpora aktivit vedoucí ke zlepšení životního prostředí pro rok 2016

Statutární město Frýdek-Místek vyhlásilo dotační program na podporu aktivit vedoucí ke zlepšení životního prostředí formou snížení produkce znečisťujících látek, úspory energie, rozvoje aktivit subjektů (např. neziskových organizací) v oblasti životního prostředí a podpory programů souvisejících s ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí o dotaci bude probíhat od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016.

Příjemci podpory:

 • U typu podporovaných projektů 1 je příjemcem podpory vlastník pozemku/pozemků, jehož/jejichž součást je nemovitost užívaná k bydlení nebo k podnikání.
 • U typů podporovaných projektů 2 až 5 je příjemcem podpory vlastník pozemku/pozemků, jehož/jejichž součást je nemovitost užívaná k bydlení.
 • U typů podporovaných projektů 6 a 7 je příjemcem podpory fyzická osoba, fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba.

Typy podporovaných projektů:

 • Změna způsobu vytápění jako náhrada za vytápění pevnými palivy, tj. změna způsobu vytápění rodinných domů, bytů a objektů určených k podnikatelské činnosti, z vytápění pevnými palivy na vytápění plynem, elektrickou energií, tepelným čerpadlem jako náhrada za vytápění pevnými palivy.
 • Pořízení solárních kolektorů souvisejících se změnou způsobu vytápění nebo se změnou způsobu ohřevu teplé vody.
 • Pořízení zásobníku pro skladování propanu určeného jako jediný druh vytápění.
 • Zřízení přípojky na kanalizační síť jako náhrada septiku nebo žumpy.
 • Zřízení domovní čistírny odpadních vod jako náhrada septiku nebo žumpy.
 • Rozvoj aktivit subjektů v oblasti životního prostředí.
 • Podpora programů souvisejících s ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou.

Forma a výše podpory:

 • Celková finanční alokace na tento program je  800 tis. CZK.
 • Podpora je poskytována formou investiční nebo neinvestiční účelové dotace.
 • Výše poskytnuté dotace od 50 do 100 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů dle typu podporovaného projektu: 
  • Typ 1 — výše dotace 100 %, max. 20 tis. CZK v případě vytápění plynem nebo elektrickou energií, resp. max. 70 tis. CZK v případě pořízení tepelného čerpadla.
  • Typ 2 — výše dotace 50 %, max. 35 tis. CZK v případě solárního systému na přípravu teplé vody, resp. max. 50 tis. CZK v případě solárního systému na přípravu teplé vody a přitápění.
  • Typ 3 — výše dotace 100 %, max. 70 tis. CZK.
  • Typ 4 — výše dotace 100 %, max. 20 tis. CZK.
  • Typ 5 — výše dotace 70 %, max. 70 tis. CZK.
  • Typ 6 — výše dotace 100 %, max. 30 tis. CZK.
  • Typ 7 — výše dotace 100 %, max. 15 tis. CZK.

Specifikace a omezení:

 • U typů podporovaných projektů 1 až 5 musí příjemce dotace projekt realizovat na území města Frýdku-Místku a zároveň musí platit, že projekt byl ukončen v období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2016.
 • U typů podporovaných projektů 6 a 7 musí být do projektu zapojeny osoby s trvalým pobytem nebo sídlem na území města Frýdku-Místku nebo musí být přínosem pro životní prostředí na území města Frýdku-Místku. Realizace těchto projektů musí být zahájena nejdříve 1. 1. 2016 a dokončena nejpozději 30. 11. 2016.
 • Žádost o dotaci nemůže předložit příspěvková organizace zřízená městem, politická strana a politické hnutí dle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.
 • Dotace jsou poskytovány přednostně fyzických osobám s trvalým pobytem na území města Frýdku-Místku nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikání a právnickým osobám se sídlem na území města Frýdku-Místku.
 • Dotace nebude poskytnuta, pokud je právo vlastníka nakládat s nemovitostí omezeno soudcovskou nebo exekutorskou zástavou nebo vyvlastněním.  Zástavy z důvodu hypotéky a půjčky pro úpravy bydlení nejsou na závadu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7700”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru