Přeskočit na obsah

Město Frýdek-Místek Podpora aktivit vedoucí ke zlepšení životního prostředí

Hlavním cílem programu je zabezpečení realizace opatření vedoucích ke zlepšení stavu životního prostředí snížením produkce znečisťujících látek, k úspoře energie, k rozvoji aktivit subjektů (např. neziskových organizací) v oblasti životního prostředí a k podpoře programů souvisejících s ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí o dotaci bude probíhat od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024.

Příjemci podpory:

 • U typu podporovaných projektů 1 je příjemcem podpory vlastník pozemku/pozemků, jehož/jejichž součást je nemovitost užívaná k bydlení nebo k podnikání.
 • U typů podporovaných projektů 2 až 3 je příjemcem podpory vlastník pozemku/pozemků, jehož/jejichž součást je nemovitost užívaná k bydlení.
 • U typů podporovaných projektů aje příjemcem podpory fyzická osoba, fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba.

Typy podporovaných projektů:

 • a) Změna způsobu vytápění jako náhrada za vytápění pevnými palivy (uhlí, koks), tj. změna způsobu vytápění rodinných domů, bytů, staveb pro rodinnou rekreaci a objektů určených k podnikatelské činnosti, z vytápění pevnými palivy (uhlí, koks) na vytápění elektrickou energií, tepelným čerpadlem nebo biomasou.
  b) Pořízení solárních kolektorů souvisejících se změnou způsobu vytápění nebo se změnou způsobu ohřevu teplé vody.
  c) Zřízení domovní čistírny odpadních vod jako náhrada septiku nebo žumpy.
  d) Rozvoj aktivit subjektů v oblasti životního prostředí.
  e) Podpora programů souvisejících s ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou.

Forma a výše podpory:

 • Celková předpokládaná částka určená pro poskytování dotací v rámci tohoto programu je 1 005,88 tis. Kč.
 • Výše poskytnuté dotace od 50 do 100 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů dle typu podporovaného projektu: 
  • Změna způsobu vytápění jako náhrada za vytápění pevnými palivy (uhlí, koks). 
   • Výše poskytnuté dotace: 100 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů, maximálně do výše 20 000 Kč.
  • Změna způsobu vytápění jako náhrada za vytápění pevnými palivy (uhlí, koks) – pořízení tepelného čerpadla 
   • Výše poskytnuté dotace: 100 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů, maximálně do výše 50 000 Kč.
  • Změna způsobu vytápění jako náhrada za vytápění pevnými palivy (uhlí, koks) – pořízení kotle na biomasu. 
   • Výše poskytnuté dotace dle bodu 1.3 písm. a): 100 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů, maximálně do výše 20 000 Kč.
   • Výše poskytnuté dotace dle bodu 1.3 písm. b): 100 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů, maximálně do výše 30 000 Kč.
  • Pořízení solárních kolektorů souvisejících se změnou způsobu vytápění nebo se změnou způsobu ohřevu teplé vody. 
   • Výše poskytnuté dotace dle bodu 2 písm. a): 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů, maximálně do výše 35 000 Kč.
   • Výše poskytnuté dotace dle bodu 2 písm. b): 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů, maximálně do výše 50 000 Kč.
  • Zřízení domovní čistírny odpadních vod jako náhradu septiku nebo žumpy. 
   • Výše poskytnuté dotace: 100 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů, maximálně do výše 50 000 Kč. V případě, že předmětem dotace je objekt určený k bydlení o více jak dvou bytových jednotkách, činí výše poskytnuté dotace 100 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů, maximálně do výše 100 000 Kč.
  • Rozvoj aktivit subjektů v oblasti životního prostředí. 
   • Výše poskytnuté dotace: 100 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů, maximálně do výše 30 000 Kč.
  • Podpora programů souvisejících s ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou. 
   • Výše poskytnuté dotace: 100 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů, maximálně do výše 15 000 Kč.

Specifikace a omezení:

 • Žádost o dotaci nemůže předložit příspěvková organizace zřízená poskytovatelem, politická strana a politické hnutí podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru