Přeskočit na obsah

Město Frýdek-Místek‎ — Podpora pořízení hybridních automobilů

Cílem programu je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, zejména snížení emisí z dopravy a případné snížení hlukové zátěže.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 10. 2023 do 31. 03. 2024 včetně.

Příjemci podpory:

  •  Fyzické, fyzické podnikající a právnické osoby s trvalým pobytem nebo sídlem ve Frýdku-Místku po dobu nejméně jednoho roku před podáním žádosti. Žadatelé musí být prvními majiteli vozidla. 

Typy podporovaných aktivit:

  • Program je určen na podporu nákupu nových osobních vozidel (M1), případně předváděcích osobních vozidel s nájezdem max. 5000 km, všech typů hybridních pohonů.
  • Cílem programu je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. zejména snížení emisí z dopravy a případné snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním pohonem, konkrétně vozidel s hybridním pohonem, které při svém pohonu využívají více než jeden zdroj energie, tedy kombinaci elektromotoru a spalovacího motoru.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace je stanovena na 15 % z pořizovací ceny vozidla, nejvýše však 75 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může podat v rámci tohoto dotačního programu pouze jednu žádost o dotaci na pořízení jednoho automobilu. Na jeden automobil může být čerpána dotace z prostředků města pouze jedenkrát. 

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru