Přeskočit na obsah

Město Frýdek-Místek‎ — Reklama F‑M – Podpora zřízení či obnovy označení provozoven

Program je určen na podporu zřízení nebo obnovy označení provozovny v souladu s materiálem „Manuál reklamy statutárního města Frýdek-Místek“, pro provozovny nacházející se na území města Frýdku-Místku.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 10. 2023 do 31. 03. 2024 včetně.

Příjemci podpory:

  • Vlastníci a provozovatelé provozoven nacházejících se na území statutárního města Frýdku-Místku.

Typy podporovaných aktivit:

  • Cílem programu je postupné zvelebování veřejného prostoru města, a to ve formě částečné úhrady zvýšených nákladů spojených s kultivovaným provedením označení provozoven. Dotace podporuje kvalitu a úroveň celkového grafického zpracování exteriéru provozovny, a to včetně jejího označení.
  • Je určena na úhradu nákladů na návrh a realizaci celkového grafického zpracování exteriéru provozovny, tedy označení provozovny, jeho výrobu a instalaci.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace na jeden projekt je do 50 % z uznatelných nákladů, maximálně však do výše 30 000 Kč. Náklady na přípravu projektu mohou tvořit max. 20 % z uznatelných nákladů.

Specifika a omezení:

  • Realizace projektu bude zahájena nejdříve ode dne 01.01.2023, projekt bude ukončen nejpozději do 30. 11. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru