Přeskočit na obsah

Město Frýdlant — Program na obnovu nemovitostí, objektů, které se nacházejí na území MPZ Frýdlant

Dotace na obnovu nemovitostí, objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Frýdlant a na území památkového ochranného pásma hradu a zámku Frýdlant a které nejsou kulturními památkami.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena: 
  • Nejzazší termín podání žádosti o Závazné stanovisko/Rozhodnutí státní památkové péče: 10. 2. 2023 do 12.00 hod.
  • Datum ukončení příjmu žádostí o dotaci: 15. 3. 2023 do 12.00 hod.

Příjemci podpory:

 • Dotace se poskytují vlastníkům nemovitostí nebo objektů nebo jejich prostředí, kterými jsou: 
  • fyzické osoby,
  • fyzické osoby podnikající,
  • právnické osoby,
  • neziskové organizace, vyjma územně samosprávných celků a jejich příspěvkových a založených organizací a státu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Provádění údržby, oprav, stavebních nebo jiných úprav nemovitostí, objektů, které se nachází na území Městské památkové zóny Frýdlant a na území Památkového ochranného pásma hradu a zámku Frýdlant, vyjma objektů, které jsou kulturními památkami.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků v programu pro rok 2023 činí 500 000 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 15 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 150 000 CZK.
 • Míra podpory činí 50 %.

Specifika a omezení:

 • Termín realizace akce je od 1. 1. do 30. 10. příslušného kalendářního roku. Vyúčtování bude předloženo do 15. 11. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru