Přeskočit na obsah

Město Hejnice — Výzva na podání žádostí z rozpočtu města Hejnice

Dotace na podporu organizací, které se v rámci své činnosti věnují převážně práci s dětmi, mládeží nebo seniorům a tím zajišťují organizaci volnočasových aktivit těchto skupin.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena: od 17. ledna 2022 do 4. února 2022.

Příjemci podpory:

 • a) Fyzická osoba, která má trvalé bydliště ve městě nebo jinak působí ve prospěch města zejména v oblastech: 1. tělovýchovy a sportu 2. školství 3. kultury.
 • b) Organizace, která působí ve prospěch města minimálně 2 roky před podáním žádosti o příspěvek (v případě nesplnění této podmínky se může příspěvek přiznat jen té organizaci, které byl poskytnut příspěvek již v předcházejícím roce).

Typy podporovaných aktivit:

 • Tělovýchova a sport.
 • Kulturní a vzdělávací činnost.
 • Zájmové aktivity spojené s využíváním volného času.
 • Nadační činnost ve veřejném zájmu.
 • Ostatní veřejně prospěšná činnost.

Forma a výše podpory:

 • Celkové výše finančních prostředků na programy dotace na provoz a údržbu z rozpočtu Města Hejnice je pro rok 2022 900 000 Kč.
 • Celková výše finančních prostředků bude po uzavření programu rozdělena v poměru objemu přijatých žádostí (dle výše finančních požadavků).

Specifika a omezení:

 • Příjemce programové dotace je povinen poskytnutý finanční příspěvek řádně vyúčtovat a předložit včetně hodnotící zprávy na předepsaném tiskopise nejpozději do 10.11. příslušného kalendářního roku. Vyúčtování předloží na finanční odbor MěÚ. V tomto termínu je rovněž nutné vrátit nevyčerpané finanční prostředky

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru