Přeskočit na obsah

Město Hlinsko — Program B — Dotace v oblasti sociálních služeb a souvisejících aktivit sociálního charakteru

Dotace na podporu je stabilizace registrovaných sociálních služeb a souvisejících aktivit sociálního charakteru, prostřednictvím nichž je zajišťována péče, pomoc a podpora osobám na území města Hlinsko za účelem sociálního začlenění, prevence sociálního vyloučení, řešení sociálně nepříznivé situace a za účelem řešení dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 11. 2023 do 30. 12. 2023.

Příjemci podpory:

  • Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, kteří jsou zařazeni do aktuální Sítě sociálních služeb v Pardubickém kraji, případně do aktuální Národní sítě sociálních služeb MPSV, přičemž mají působnost na území města Hlinsko.
  • Poskytovatelé aktivit sociálního charakteru, které nesplňují kritéria registrované sociální služby, pokud splňují podmínky příslušné registrace (např. u Ministerstva vnitra ČR), přičemž mají působnost na území města Hlinsko.

Typy podporovaných aktivit:

  • Účelem podpory je stabilizace registrovaných sociálních služeb a souvisejících aktivit sociálního charakteru, prostřednictvím nichž je zajišťována péče, pomoc a podpora osobám na území města Hlinsko za účelem sociálního začlenění, prevence sociálního vyloučení, řešení sociálně nepříznivé situace a za účelem řešení dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města Hlinsko na kalendářní rok 2024 činí 650 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jednu žádost je 100 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Poskytovatel registrované sociální služby může pod jedním identifikátorem zaregistrované sociální služby podat pouze jednu žádost o dotaci.
  • Právnická osoba, která realizuje aktivity sociálního charakteru, které nesplňují kritéria registrované sociální služby, může pod jedním identifikačním číslem organizace podat jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru