Přeskočit na obsah

Město Hodonín — Dotační program na podporu ekologických opatření na období let 2023 — 2026

Dotace na podporu vytváření zelených střech, využití srážkové vody a pořízení fotovoltaické elektrárny.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 11. 2023 do 30. 09. 2026.

Příjemci podpory:

 • Žádosti o dotaci mohou podávat pouze fyzické a právnické osoby vlastníci nemovitostí v katastrálním území města Hodonína, a to jak fyzické osoby, tak také právnické osoby. Realizovaná střecha však musí být umístěna na území města Hodonína.

Typy podporovaných aktivit:

 • Peněžní prostředky z programu přidělování dotací na podporu vytváření zelených střech, využití srážkové vody a pořízení fotovoltaické elektrárny budou poskytovány za těmito třemi účely: 
  • podpory a motivace v oblasti šetrné trvale udržitelné výstavby s nízkou uhlíkovou stopou a významným retenčním prvkem ve formě vegetačních konstrukcí. Cílem programu z pohledu poskytovatele je primárně řešení pasivních retenčních opatření u stávajících i nově budovaných objektů, které mají za cíl eliminovat škody způsobené bleskovými povodněmi, a snížení množství poletavého prachu PM10, PM2,5 i PM0,1.
  • podpory a motivace v oblasti nakládání s vodou. Cílem programu z pohledu poskytovatele je rozšíření udržitelného a efektivního hospodaření s vodou a tím pádem snížení množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.
  • podpory a motivace v oblasti hospodaření s elektrickou energií. Cílem programu z pohledu poskytovatele je rozšíření udržitelného a efektivního hospodaření s elektrickou energií a tím pádem snížení množství spotřebovávané elektrické energie z veřejné sítě.
 • Cílem této Výzvy je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů. Město Hodonín se rozhodlo podpořit snahu občanů, kteří projevili aktivitu v této oblasti a stali se úspěšnými žadateli o poskytnutí podpory čerpáním dotace z Fondu. Tímto chce město motivovat také další subjekty s působností na území města.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě (na jednu žádost — projekt) může činit maximálně: 
  • u dotace na zelenou střechu maximálně 100 000 Kč a zároveň maximálně 1 100 Kč na m2 střechy,
  • u dotace na využití srážkové vody maximálně 100 000 Kč a zároveň maximálně 50 % poskytnuté dotace z Fondu,
  • u dotace na fotovoltaickou elektrárnu (dále i FVE) maximálně 50 000 Kč a zároveň maximálně 50 % poskytnuté dotace na FVE z dotačního programu Nová zelená úsporám,
  • u dotace na zateplení fasády: 
   • u rodinného domu maximálně 50 000 Kč,
   • u bytového domu maximálně 25 000 Kč/byt,
   • u nebytového prostoru maximálně 25 000 Kč/nebytový prostor, a zároveň u všech výše uvedených objektů maximálně 25 % z celkových nákladů na toto opatření.
   • u dotace na výměnu oken a vstupních dveří (netýká se nové budovy u RD a BD):
   • u rodinného domu maximálně 50 000 Kč,
   • u bytového domu maximálně 25 000 Kč/byt (dotace se poskytuje na okna a na vstupní dveře do bytového domu, ne do bytové jednotky),
   • u nebytového prostoru maximálně 25 000 Kč/nebytový prostor, a zároveň u všech výše uvedených objektů maximálně 25 % z celkových nákladů na toto opatření.
   • u dotace na pořízení solárního zařízení k ohřevu vody:
   • u rodinného domu maximálně 30 000 Kč,
   • u bytového domu maximálně 30 000 Kč/byt,
   • u nebytového prostoru maximálně 30 000 Kč/nebytový prostor, a zároveň u všech výše uvedených objektů maximálně 25 % z celkových nákladů na toto opatření.

Specifika a omezení:

 • Nevyčerpanou část dotace je příjemce povinen vrátit na účet města nejpozději do 1 měsíce od termínu pro předložení vyúčtování dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

4 komentáře na “Město Hodonín — Dotační program na podporu ekologických opatření na období let 2023 — 2026”

 1. Petr Ondrůj

  Jak mám postupovat abych dostal dotaci na výměnu kotle na dřevo a pelety, když vlastním dům a nejsem důchodce?

  1. Mgr. Lucie Tomčíková
   Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   dotace na kotle na biomasu či tepelná čerpadla poskytují mnohé kraje jako Kotlíkové dotace. V Jihomoravském kraji je to momentálně určeno pro nízkopříjmové domácnosti: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/21385–506-Dotacni+program+na+vymenu+kotlu+pro+nizkoprijmove+domacnosti+v+Jihomoravskem+kraji+(Snizeni+emisi+z+lokalniho+vytapeni+domacnosti+v+Jihomoravskem+kraji+V)+-+OP+ZP+2021–2027.aspx.

   Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy, kotlů na topné oleje, lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo a na výměnu plynových kotlů starších než 20 let a elektrického vytápění za tepelné čerpadlo lze získat také v rámci programu Nová zelená úsporám. 

   Dotaci lze získat i na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo. Více naleznete na stránkách programu: https://novazelenausporam.cz/rodinne-domy/standard/.

   S pozdravem
   Lucie Leikepová Tomčíková

 2. Irena Fury

  Dobrý den
  Mohu požádat o bližší informace k dotaci na zřízení fotovoltaické elektrárny? Aktuálně jsme ve fázi montáže na nemovitosti v Hodoníně, jejíž jsem vlastníkem.
  Děkuji za odpověď
  Fury

  1. Mgr. Lucie Tomčíková
   Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   veškeré informace naleznete v dokumentu Dotační program na podporu EKO opatření 2022–2025 na stránkách města: https://www.hodonin.eu/dotacni-program-na-podporu-ekologickych-opatreni-na-obdobi-let-2022–2025/d‑1119488/p1=87307. S případnými dotazy se můžete obrátit na odbor Ekonomiky a financí, Národní třída 25, kancelář č. 132, p. Věra Rachunková, tel. 518 316 117, případně na e‑mail: rachunkova.vera@muhodonin.cz.
   S pozdravem, Lucie Leikepová Tomčíková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru