Přeskočit na obsah

Město Hodonín — Dotační program na podporu ekologických opatření na období let 2023 — 2026

Dotace na podporu vytváření zelených střech, využití srážkové vody a pořízení fotovoltaické elektrárny.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 11. 2023 do 30. 09. 2026.

Příjemci podpory:

 • Žádosti o dotaci mohou podávat pouze fyzické a právnické osoby vlastníci nemovitostí v katastrálním území města Hodonína, a to jak fyzické osoby, tak také právnické osoby. Realizovaná střecha však musí být umístěna na území města Hodonína.

Typy podporovaných aktivit:

 • Peněžní prostředky z programu přidělování dotací na podporu vytváření zelených střech, využití srážkové vody a pořízení fotovoltaické elektrárny budou poskytovány za těmito třemi účely: 
  • podpory a motivace v oblasti šetrné trvale udržitelné výstavby s nízkou uhlíkovou stopou a významným retenčním prvkem ve formě vegetačních konstrukcí. Cílem programu z pohledu poskytovatele je primárně řešení pasivních retenčních opatření u stávajících i nově budovaných objektů, které mají za cíl eliminovat škody způsobené bleskovými povodněmi, a snížení množství poletavého prachu PM10, PM2,5 i PM0,1.
  • podpory a motivace v oblasti nakládání s vodou. Cílem programu z pohledu poskytovatele je rozšíření udržitelného a efektivního hospodaření s vodou a tím pádem snížení množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.
  • podpory a motivace v oblasti hospodaření s elektrickou energií. Cílem programu z pohledu poskytovatele je rozšíření udržitelného a efektivního hospodaření s elektrickou energií a tím pádem snížení množství spotřebovávané elektrické energie z veřejné sítě.
 • Cílem této Výzvy je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů. Město Hodonín se rozhodlo podpořit snahu občanů, kteří projevili aktivitu v této oblasti a stali se úspěšnými žadateli o poskytnutí podpory čerpáním dotace z Fondu. Tímto chce město motivovat také další subjekty s působností na území města.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě (na jednu žádost — projekt) může činit maximálně: 
  • u dotace na zelenou střechu maximálně 100 000 Kč a zároveň maximálně 1 100 Kč na m2 střechy,
  • u dotace na využití srážkové vody maximálně 100 000 Kč a zároveň maximálně 50 % poskytnuté dotace z Fondu,
  • u dotace na fotovoltaickou elektrárnu (dále i FVE) maximálně 50 000 Kč a zároveň maximálně 50 % poskytnuté dotace na FVE z dotačního programu Nová zelená úsporám,
  • u dotace na zateplení fasády: 
   • u rodinného domu maximálně 50 000 Kč,
   • u bytového domu maximálně 25 000 Kč/byt,
   • u nebytového prostoru maximálně 25 000 Kč/nebytový prostor, a zároveň u všech výše uvedených objektů maximálně 25 % z celkových nákladů na toto opatření.
   • u dotace na výměnu oken a vstupních dveří (netýká se nové budovy u RD a BD):
   • u rodinného domu maximálně 50 000 Kč,
   • u bytového domu maximálně 25 000 Kč/byt (dotace se poskytuje na okna a na vstupní dveře do bytového domu, ne do bytové jednotky),
   • u nebytového prostoru maximálně 25 000 Kč/nebytový prostor, a zároveň u všech výše uvedených objektů maximálně 25 % z celkových nákladů na toto opatření.
   • u dotace na pořízení solárního zařízení k ohřevu vody:
   • u rodinného domu maximálně 30 000 Kč,
   • u bytového domu maximálně 30 000 Kč/byt,
   • u nebytového prostoru maximálně 30 000 Kč/nebytový prostor, a zároveň u všech výše uvedených objektů maximálně 25 % z celkových nákladů na toto opatření.

Specifika a omezení:

 • Nevyčerpanou část dotace je příjemce povinen vrátit na účet města nejpozději do 1 měsíce od termínu pro předložení vyúčtování dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

2 komentáře na “Město Hodonín — Dotační program na podporu ekologických opatření na období let 2023 — 2026”

 1. Irena Fury

  Dobrý den
  Mohu požádat o bližší informace k dotaci na zřízení fotovoltaické elektrárny? Aktuálně jsme ve fázi montáže na nemovitosti v Hodoníně, jejíž jsem vlastníkem.
  Děkuji za odpověď
  Fury

  1. Mgr. Lucie Tomčíková
   Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   veškeré informace naleznete v dokumentu Dotační program na podporu EKO opatření 2022–2025 na stránkách města: https://www.hodonin.eu/dotacni-program-na-podporu-ekologickych-opatreni-na-obdobi-let-2022–2025/d‑1119488/p1=87307. S případnými dotazy se můžete obrátit na odbor Ekonomiky a financí, Národní třída 25, kancelář č. 132, p. Věra Rachunková, tel. 518 316 117, případně na e‑mail: rachunkova.vera@muhodonin.cz.
   S pozdravem, Lucie Leikepová Tomčíková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru