Přeskočit na obsah

Město Hodonín — Dotační program na podporu ekologických opatření (zelené střechy, srážkové vody a fotovoltaické elektrárny) na období let 2021–2025

Dotace na podporu vytváření zelených střech, využití srážkové vody a pořízení fotovoltaické elektrárny.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 6. 2022 do 31. 7. 2025.

Příjemci podpory:

 • Žádosti o dotaci mohou podávat pouze vlastníci nemovitostí v katastrálním území města Hodonína, a to jak fyzické osoby, tak také právnické osoby. Realizovaná střecha však musí být umístěna na území města Hodonína.

Typy podporovaných aktivit:

 • Peněžní prostředky z programu přidělování dotací na podporu vytváření zelených střech, využití srážkové vody a pořízení fotovoltaické elektrárny budou poskytovány za těmito třemi účely: 
  • podpory a motivace v oblasti šetrné trvale udržitelné výstavby s nízkou uhlíkovou stopou a významným retenčním prvkem ve formě vegetačních konstrukcí. Cílem programu z pohledu poskytovatele je primárně řešení pasivních retenčních opatření u stávajících i nově budovaných objektů, které mají za cíl eliminovat škody způsobené bleskovými povodněmi, a snížení množství poletavého prachu PM10, PM2,5 i PM0,1.
  • podpory a motivace v oblasti nakládání s vodou. Cílem programu z pohledu poskytovatele je rozšíření udržitelného a efektivního hospodaření s vodou a tím pádem snížení množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.
  • podpory a motivace v oblasti hospodaření s elektrickou energií. Cílem programu z pohledu poskytovatele je rozšíření udržitelného a efektivního hospodaření s elektrickou energií a tím pádem snížení množství spotřebovávané elektrické energie z veřejné sítě.
 • Cílem této Výzvy je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů. Město Hodonín se rozhodlo podpořit snahu občanů, kteří projevili aktivitu v této oblasti a stali se úspěšnými žadateli o poskytnutí podpory čerpáním dotace z Fondu. Tímto chce město motivovat také další subjekty s působností na území města.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě (na jednu žádost — projekt) může činit maximálně: 
  • u dotace na zelenou střechu maximálně 100 000 Kč a zároveň maximálně 1 100 Kč na m2 střechy,
  • u dotace na využití srážkové vody maximálně 100 000 Kč a zároveň maximálně 50% poskytnuté dotace z Fondu,
  • u dotace na fotovoltaickou elektrárnu (dále i FVE) maximálně 50 000 Kč a zároveň maximálně 50% poskytnuté dotace na FVE z dotačního programu Nová zelená úsporám.

Specifika a omezení:

 • Zelená střecha:
  • minimální plocha zelené střechy 10 m²;
  • zelená střecha je realizována na stavbě na území města Hodonína;
  • maximální plocha podporované zelené střechy je 125 m² (podporovaná část střechy může být součástí většího celku zelené střechy);
  • z celkové plochy zelené střechy minimální plocha zeleně musí tvořit 80 %. Maximálně 20 % může tvořit kačírek, obslužné chodníčky a jiné technické prvky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru