Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Hodonín – Dotační program na podporu projektů rozvoje sportovní infrastruktury

hockey-2274221__340
Share Button

Dotace na podporu projektů rozvoje sportovní infrastruktury na území města Hodonín podpořených z programů vyhlášených Evropskou unií, státem, státním fondem či obdobnou organizací na období let 2018 – 2024 budou poskytovány za účelem podpory projektů podpořených z výše uvedených programů v oblasti sportu, s výjimkou projektů zaměřených na běžný provoz, formou jejich částečného dofinancování.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 28. 02. 2024.

Příjemci podpory:

  • Veřejnoprávní organizace nebo neziskové organizace (příspěvkové organizace, obecně prospěšné organizace, zájmové spolky apod.).

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotační program je vyhlášen za účelem naplňování cílů schválené Analýzy sportu ve městě Hodonín a návrhu koncepce rozvoje sportu ve městě, konkrétně cíle opatření 2.4: Nastavení motivačního programu pro majitele sportovní infrastruktury, které není ve vlastnictví města. Cílem je motivovat i další subjekty působící v Hodoníně k průběžné modernizaci svých sportovišť a jejich rozvoji.
  • Důvodem pro podporu tohoto účelu je především umožnění realizace daných projektů a snížení finanční náročnosti na daný projekt pro žadatele, a také realizace pobídky pro místní vlastníky sportovní infrastruktury, aby se ucházely o dotace v rámci výše uvedených programů.

Forma a výše podpory:

  • Finanční prostředky na tento program budou každoročně vyčleněny v rámci schváleného rozpočtu města na samostatné položce. Tyto prostředky spravuje odbor ekonomiky a financí. Předpokládaná výše finančních prostředků na dotace a NFV v rámci tohoto programu, která bude vyčleněná v rámci rozpočtu na každý rok v období 2020 – 2024, činí 4 000 000 Kč, skutečná výše bude stanovena při schvalování rozpočtu na každý konkrétní rok, případně v rámci úprav tohoto rozpočtu v průběhu roku.
  • Veškeré dotace a NFV z tohoto programu budou přidělovány na základě doporučení sportovní komise, a to radou města (dotace a NFV dle výše žádostí do 50 000 Kč) nebo zastupitelstvem města (dotace a NFV dle výše žádostí nad 50 000 Kč).
  • Maximální výše dotace v jednotlivém případě (na jednu žádost – projekt) v jednom kalendářním roce může činit maximálně 1 000 000 Kč.
  • Na jeden projekt je možné žádat opakovaně ve více letech (je-li tento projekt ve více letech realizován). Maximální výše NFV v jednotlivém případě (na jeden projekt) může činit maximálně 3 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Maximální doba, po kterou mohou být peněžní prostředky poskytnuté formou NFV spláceny je 10 let od 31. 12. roku, ve kterém byla NFV poskytnuta. NFV bude splácena v ročních splátkách vždy do 31. 12.  každého roku. Výše roční splátky bude stanovena podílem poskytnuté NFV a počtem celých let do konce maximální doby jejího splácení.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>