Přeskočit na obsah

Město Hodonín — Dotační program na podporu registrovaných sociálních služeb

Dotace na zachována optimální struktury sociálních služeb na území ORP Hodonín v souladu s platným Střednědobým plánem sociálních služeb pro Hodonínsko.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 23. 10. 2022 do 31. 10. 2022.

Příjemci podpory:

 • Žádosti o dotaci mohou podávat v rámci tohoto programu poskytovatelé sociálních služeb, kteří splňují následující podmínky: 
  • I. Jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb podle ustanovení § 85 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
  • II. Mají „Pověření“ žadatele k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu – sociálních služeb na území Jihomoravského kraje.
  • III. Jsou zařazeni do Minimální sítě sociálních služeb ORP Hodonína pro běžný rok.
  • IV. Mají tuto právní formu: spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve, charitativní organizace, zapsané ústavy a fyzické osoby, které na základě živnostenského oprávnění provozují sociální služby.
  • V. Organizace musí být registrována v ČR a vykonávat činnost v sociální oblasti

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace jsou poskytovány proto, aby:
 • byla zachována optimální struktura sociálních služeb na území ORP Hodonín v souladu s platným Střednědobým plánem sociálních služeb pro Hodonínsko;
 • byl zachován systém vícezdrojového financování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaná výše finančních prostředků na dotace v rámci tohoto programu, která bude vyčleněná v rámci rozpočtu na běžný rok činí 8 450 000 Kč.
 • Skutečná výše finančních prostředků pro tento program bude stanovena při schvalování rozpočtu na běžný rok. Veškeré dotace z tohoto programu budou přidělovány na základě doporučení Řídící skupiny KPSS a Komise sociální a pro financování sociálních služeb a KPSS (dále jen sociální komise), a to radou města (dotace dle výše žádostí do 50 000 Kč) nebo zastupitelstvem města (dotace dle výše žádostí nad 50 000 Kč).
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě (na jednu žádost službu) může činit maximálně 50% celkových prostředků určených na dotace z tohoto programu.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze poskytnout pouze na základě řádně podané žádosti a na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi danou organizací a městem Hodonínem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru