Přeskočit na obsah

Město Hodonín — Dotační program na podporu sportu dětí a mládeže 

Dotace na podporu sportu dětí a mládeže budou poskytovány za účelem podpory dětských a mládežnických sportovních aktivit, a to na celoroční činnost organizací formou poukázkového systému, na podporu trenérů a cvičitelů a na podporu mimořádných akcí pořádaných těmito organizacemi.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 12. 2023 roku do 05. 01. 2024.

Příjemci podpory:

  • Spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, školní sportovní kluby se samostatnou právní subjektivitou (vlastním IČO), církve a charitativní organizace, zapsané ústavy.

Typy podporovaných aktivit:

  • Peněžní prostředky z programu přidělování dotací na podporu sportu dětí a mládeže budou poskytovány za účelem podpory dětských a mládežnických sportovních aktivit, a to na celoroční činnost organizací formou poukázkového systému, na podporu trenérů a cvičitelů a na podporu mimořádných akcí pořádaných těmito organizacemi.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaná výše finančních prostředků na dotace v rámci tohoto programu, která bude vyčleněná v rámci rozpočtu na rok, činí 7 000 000 Kč, skutečná výše bude stanovena při schvalování rozpočtu na běžný rok.
  • Veškeré dotace z tohoto programu budou přidělovány na základě doporučení Komise pro děti, mládež a rodinu, a to radou města (dotace dle výše žádostí do 50 000 Kč) nebo zastupitelstvem města (dotace dle výše žádostí nad 50 000 Kč).
  • Maximální výše dotace v jednotlivém případě (na jednu žádost — projekt) může činit maximálně 50 % celkových prostředků určených na dotace z tohoto programu.

Specifika a omezení:

  • Organizace musí být registrována v ČR a vykonávat činnost ve sportovní oblasti a tuto svou činnost musí vykonávat k prvnímu dni, kdy je možné podat žádost o dotaci, alespoň 12 měsíců ve městě Hodoníně. Školní sportovní kluby, které nemají samostatnou právní subjektivitu (vlastní IČO) nemohou o dotaci z tohoto programu žádat. Organizace, která podá žádost o dotaci z tohoto dotačního programu, nesmí podat žádost o dotaci z jiného dotačního programu města s výjimkou dotačního programu přidělování dotací na podporu kolektivního sportu v dospělých kategoriích. V případě, že tak učiní (podá žádost o dotaci z jiných dotačních programů města), budou její žádosti o dotaci z těchto jiných dotačních programů automaticky vyřazeny.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru