Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Hodonín – Dotační program na podporu sportu dospělých

istockphoto-1290133752-170667a
Share Button

Dotace na podporu sportu v dospělých kategoriích budou poskytovány za účelem podpory činnosti sportovních organizací majících sídlo a působících ve městě Hodoníně věnujících se sportovní činnosti v dospělých kategoriích.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena:
 • A) Kolektivní sport dospělých B) Individuální sport dospělých - od 23. 10. 2022 do 15. 11. 2022.
 • C) Jednotlivé akce - od 02. 01.  2022 do 31. 1. 2022.

Příjemci podpory:

 • A) Kolektivní sport dospělých:
  • spolky, pobočné spolky, tělovýchovné jednoty, zapsané ústavy a obecně prospěšné společnosti registrované v ČR.
 • B) Individuální sport dospělých:
  • spolky, pobočné spolky, tělovýchovné jednoty a obecně prospěšné společnosti registrované v ČR.
 • C) Jednotlivé akce:
  • organizace registrované v ČR, které vykonávají sportovní činnost v dospělých kategoriích a tuto svou sportovní činnost vykonávají ke dni podání žádosti ve městě Hodoníně či organizace, které pořádají sportovní akci pro dospělé kategorie a tato akce proběhne v Hodoníně a dále mohou žádosti podávat také jednotlivé fyzické osoby, které vykonávají sportovní činnost v dospělých kategoriích a tuto svou sportovní činnost vykonávají ke dni podání žádosti o dotaci alespoň 12 měsíců ve městě Hodoníně nebo akce, na kterou dotaci žádají, proběhne v Hodoníně.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora sportu v dospělých kategoriích budou poskytovány za účelem podpory činnosti sportovních organizací majících sídlo a působících ve městě Hodoníně věnujících se sportovní činnosti v dospělých kategoriích.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaná výše finančních prostředků na dotace v rámci tohoto programu, která bude vyčleněná v rámci rozpočtu na rok, činí 5 500 000 Kč, skutečná výše bude stanovena při schvalování rozpočtu na běžný rok.
 • Veškeré dotace z tohoto programu budou přidělovány na základě projednání a doporučení sportovní komise zřízené radou města, a to radou města (dotace dle výše žádostí do 50 000 Kč) nebo zastupitelstvem města (dotace dle výše žádostí nad 50 000 Kč).
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě (pro jednu sportovní organizaci) může činit maximálně 50 % celkových finančních prostředků určených na dotace z tohoto programu.

Specifika a omezení:

 • Doložení použití dotace a její vyúčtování je organizace povinna předložit ke kontrole, kterou je oprávněn provádět odbor ekonomiky a financí, sportovní komise rady města a výbory zastupitelstva města. Příjemce dotace je povinen umožnit poskytovateli dotace provádět kontrolu ode dne podpisu smlouvy o poskytnutí dotace do uplynutí deseti let od data určeného pro předložení vyúčtování dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>