Přeskočit na obsah

Město Hodonín — Dotační program na podporu sportu dospělých

Dotace na podporu sportu v dospělých kategoriích budou poskytovány za účelem podpory činnosti sportovních organizací majících sídlo a působících ve městě Hodoníně věnujících se sportovní činnosti v dospělých kategoriích.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena:
 • A) Kolektivní sport dospělých B) Individuální sport dospělých — od 16. 10. 2023 do 05. 11. 2023.
 • C) Jednotlivé akce — od 01. 12. 2023 do 05. 01. 2024.

Příjemci podpory:

 • A) Kolektivní sport dospělých: 
  • spolky, pobočné spolky, tělovýchovné jednoty, zapsané ústavy a obecně prospěšné společnosti registrované v ČR.
 • B) Individuální sport dospělých: 
  • spolky, pobočné spolky, tělovýchovné jednoty a obecně prospěšné společnosti registrované v ČR.
 • C) Jednotlivé akce: 
  • organizace registrované v ČR, které vykonávají sportovní činnost v dospělých kategoriích a tuto svou sportovní činnost vykonávají ke dni podání žádosti ve městě Hodoníně či organizace, které pořádají sportovní akci pro dospělé kategorie a tato akce proběhne v Hodoníně a dále mohou žádosti podávat také jednotlivé fyzické osoby, které vykonávají sportovní činnost v dospělých kategoriích a tuto svou sportovní činnost vykonávají ke dni podání žádosti o dotaci alespoň 12 měsíců ve městě Hodoníně nebo akce, na kterou dotaci žádají, proběhne v Hodoníně.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora sportu v dospělých kategoriích budou poskytovány za účelem podpory činnosti sportovních organizací majících sídlo a působících ve městě Hodoníně věnujících se sportovní činnosti v dospělých kategoriích.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaná výše finančních prostředků na dotace v rámci tohoto programu, která bude vyčleněná v rámci rozpočtu na rok, činí 6 500 000 Kč, skutečná výše bude stanovena při schvalování rozpočtu na běžný rok.
 • Veškeré dotace z tohoto programu budou přidělovány na základě projednání a doporučení sportovní komise zřízené radou města, a to radou města (dotace dle výše žádostí do 50 000 Kč) nebo zastupitelstvem města (dotace dle výše žádostí nad 50 000 Kč).
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě (pro jednu sportovní organizaci) na celoroční činnost může činit maximálně 50 % celkových finančních prostředků určených na dotace z tohoto programu.
 • Maximální výše dotace na jednotlivou akci může činit max. 50 % celkových nákladů na tuto akci a zároveň maximálně 250 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Doložení použití dotace a její vyúčtování je organizace povinna předložit ke kontrole, kterou je oprávněn provádět odbor ekonomiky a financí, sportovní komise rady města a výbory zastupitelstva města. Příjemce dotace je povinen umožnit poskytovateli dotace provádět kontrolu ode dne podpisu smlouvy o poskytnutí dotace do uplynutí deseti let od data určeného pro předložení vyúčtování dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru