Přeskočit na obsah

Město Hodonín — Dotační program na podporu talentovaných dětí

Dotace na podporu talentovaných dětí budou poskytovány za účelem podpory účasti dětí nadaných a talentovaných na soutěžích a obdobných akcích, a to v oblastech přírodovědných, společenskovědních, cizojazyčných, uměleckých, řemeslných a dalších kromě sportovních.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanoven od 01. 01. 2024 do 31. 10. 2024.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby (zákonní zástupci dětí), u dětí umístěných v Dětském domově žádost podává statutární orgán této organizace (ředitel).
  Dítě, na které je dotace žádána musí splňovat v době, na kterou je dotace žádána tyto podmínky:
  • musí trvat jeho školní docházka (MŠ, ZŠ nebo SŠ v prezenčním studiu).
  • musí reprezentovat organizaci (školskou, volnočasovou apod.), která má sídlo nebo působí v Hodoníně.
  • musí trvat jeho školní docházka (MŠ, ZŠ nebo SŠ).

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora talentovaných dětí bude poskytována za účelem podpory účasti dětí nadaných a talentovaných na soutěžích a obdobných akcích, a to v oblastech přírodovědných, společenskovědních, cizojazyčných, uměleckých, řemeslných a dalších kromě sportovních.
 • Důvodem pro podporu tohoto účelu je především umožnění rozvíjení se nadaných a talentovaných dětí v dané oblasti.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace na jedno dítě a jednu soutěž či obdobnou akci může činit maximálně: 
  • 3000 Kč u krajského kola (soutěže),
  • 5 000 Kč u celostátního kola (soutěže),
  • 7 000 Kč u mezinárodního kola (soutěže).
  • V případě, že se dítě zúčastní ve stejném oboru více úrovní soutěže (např. jak krajské, tak i celostátní soutěže) může podat žádosti na obě tyto soutěže. Zároveň vždy může maximální výše dotace na jedno dítě v součtu za všechny úrovně soutěže (krajské, celostátní, mezinárodní) činit částku 10 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Veškeré dotace z tohoto programu budou přidělovány na základě doporučení Komise pro děti, mládež a rodinu, a to radou města.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru