Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Hodonín – Dotační program na podporu talentovaných dětí

learn-1996845__340
Share Button

Dotace na podporu talentovaných dětí budou poskytovány za účelem podpory účasti dětí nadaných a talentovaných na soutěžích a obdobných akcích, a to v oblastech přírodovědných, společenskovědních, cizojazyčných, uměleckých, řemeslných a dalších kromě sportovních.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 2. 2022 do 31. 10. 2022.

Příjemci podpory:

 • Spolky, pobočné spolky, zapsané ústavy, obecně prospěšné společnosti, církve, charitativní organizace, příspěvkové organizace zřízené jiným zřizovatelem než městem Hodonín a také fyzické osoby (zákonní zástupci dětí). Dítě, na které je dotace žádána, musí reprezentovat organizaci, která má sídlo nebo působí v Hodoníně.
 • Za děti umístěné v Dětském domově může žádost podat Dětský domov.
 • Dítě, na které je dotace žádána musí splňovat v době, na kterou je dotace žádána tyto podmínky:
  • věk v rozmezí od 3 do 18 let (ke dni podání žádosti),
  • musí trvat jeho školní docházka (MŠ, ZŠ nebo SŠ).

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora talentovaných dětí bude poskytována za účelem podpory účasti dětí nadaných a talentovaných na soutěžích a obdobných akcích, a to v oblastech přírodovědných, společenskovědních, cizojazyčných, uměleckých, řemeslných a dalších kromě sportovních.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě (pro jedno dítě na jednu soutěž či obdobnou akci) může činit maximálně 10 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Veškeré dotace z tohoto programu budou přidělovány na základě doporučení Komise pro děti, mládež a rodinu, a to radou města.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>