Přeskočit na obsah

Město Hodonín Granty na rok 2015

Dotace na podporu projektů v oblastech činností kulturních, sociálních, ekologie a dětí, mládeže a prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže, které poskytuje město Hodonín na rok 2015.

Příjem žádostí:

 • Termín uzavření příjmu žádostí je 20. 12. 2014.

Příjemci podpory:

 • Občanská sdružení.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Církve.
 • Charitativní organizace.
 • Příspěvkové organizace.

Typy podporovaných činností:

 • Fond dětí, mládeže a prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže podporuje dětské a mládežnické aktivity, včetně prázdninových táborů, aktivity cíleně zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů dětí a mládeže.
 • Sociální fond podporuje rozvoj služeb sociální péče a služeb sociální intervence, které směřují k zabezpečení komplexní prevence sociálně patologických jevů a k řešení hmotné a sociální nouze občanů města Hodonína, rekondiční a ozdravné pobyty, sportovní činnost a klubová činnost zdravotně postižených občanů.
 • Kulturní fond podporuje aktivity, které nezajišťuje město, a které vedou k využívání volného času dětí a mládeže. Ve výjimečných případech, pokud je to v zájmu města, může podpořit i aktivity dospělých.
 • Fond životního prostředí a zdraví podporuje aktivity, které vedou k ekologickému myšlení, ochraně životního prostředí a ke zdravému životnímu stylu.

Forma a výše podpory:

 • Město poskytne dotaci maximálně do výše 50 % nákladů na projekt.

Specifika a omezení:

 • Žádající organizace má sídlo nebo působí ve městě Hodoníně.
 • Žadatel musí mít ke dni 1. 1. 2015 již alespoň 12 měsíční historii.
 • Z podpory jsou vyloučeny nadace a nadační fondy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru