Přeskočit na obsah

Město Hořovice — Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice

Účelem programu je poskytnutí dotace na činnost v oblasti sportu, kultury a sociálních věcí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. ledna 2024 od 08:00 hodin do 31. ledna 2024 do 17:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Právnická nebo fyzická osoba.

Typy podporovaných aktivit:

 • Oblast podpory „Sport a zájmová činnost“ obsahuje následující tematická zadání:
  a) Sportovní činnost – Podpora sportovním klubům, spolkům, sdružením či obdobně zaměřeným právnickým osobám, které se věnují oblasti sportu a poskytují aktivní sportovní využití jak pro občany města Hořovice, tak i ostatní osobám majícím návaznost na sportovní dění v oblasti Hořovicka.
  b) Ostatní zájmová činnost – Podpora všech ostatních organizací a osob nespadajících do předchozího tematického zadání s cílem zajištění, realizace a podpory všech druhů zájmových a volnočasových aktivit pro občany města Hořovice.
 • Oblast podpory „Sociální věci“ obsahující následující tematická zadání:
  a) Registrované sociální a návazné služby – Podpora poskytovatelům registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (s výjimkou poskytování sociálního poradenství), které mají uzavřenu smlouvu o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, a dále podpora nestátním neziskovým organizacím a dalším subjektům, jejichž cílovou skupinou jsou občané města Hořovice, resp. správního obvodu, kteří dále výrazně přispívají k naplňování Komunitního plánu sociálních služeb správního obvodu Hořovice, přispívají ke zvýšení kvality poskytovaných sociálních a návazných služeb ve městě Hořovice, resp. správního obvodu, posílí prestiž města Hořovice, či kteří zvýší spokojenost a životní úroveň občanů města a správního obvodu. Za návaznou službu se pro tyto účely považuje taková činnost, která přímo navazuje, doplňuje, podporuje a rozvíjí registrovanou sociální
  službu a není stanovena zákonem o sociálních službách.
  b) Provoz organizace – Podpora poskytovatelům registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, nestátním neziskovým organizacím a dalším subjektům.

Forma a výše podpory:

 • Minimální požadovaná výše dotace je 5 000 Kč.
 • Maximální požadovaná výše dotace je: 
  • a) 500 000 Kč v rámci oblasti podpory „Sport a zájmová činnost“, a to jen v případě, že takováto organizace sdružuje minimálně 20 osob či členů,
   b) 50 000 Kč pro ostatní žadatele v rámci tematického zadání „Sport a zájmová činnost“,
  • c) 200 000 Kč u oblasti podpory „Sociální věci“ v rámci tematického zadání „Poskytování registrovaných sociálních a návazných služeb“,
   d) 20 000 Kč u oblasti podpory „Sociální věci“ v rámci tematického zadání „Provoz organizace“.

Specifika a omezení:

 • Dotace není určena pro příspěvkové organizace zřizované městem Hořovice.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru